Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • 'Heel Israël behouden'

  Evangelie voor Israël Tekst,
  Vraag: Waarom zou je Joden het Evangelie brengen als er in Romeinen 11:26 staat dat ‘heel Israël zalig zal worden’?
 • 1 Koningen 13 Een merkwaardige geschiedenis

  Oud Testament Tekst, Bastin Romijn
  Er worden in de Bijbel geschiedenissen beschreven die in eerste instantie meer verbazing opwekken dan dat ze ons verder lijken te helpen. 1 Koningen 13 is hiervan een voorbeeld. Soms moeten we ons neerleggen bij het onbegrijpelijke, maar vaak geeft bestudering van Gods Woord ons verder inzicht. Zo ook in dit geval.
 • 2 beren verscheurden 42 kinderen…

  Oud Testament Tekst, Gabor Locht
  Sommige Bijbelteksten kunnen je behoorlijk in verwarring brengen. Je wilt graag geloven dat God goed en rechtvaardig is, maar soms knaagt de twijfel wanneer iemand je een aantal lastige teksten voor de voeten werpt. Wat doe je wanneer je uit een Bijbeltekst lijkt te moeten concluderen dat God níet (altijd) rechtvaardig en liefdevol is?
 • 4 getuigenissen van onze Heere Jezus Christus

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • 7 Pesachvieringen en 7 omwentelingen in Israëls geschiedenis

  Feesten en offers Tekst, Christian Stier
  Ieder jaar viert het Joodse volk in maart en/of april Pesach. Tijdens het zeven dagen durende feest wordt er uitgebreid stilgestaan bij de slavernij in Egypte en de grote verlossing en uittocht die God bewerkte. Die uittocht werd dan ook één van de grootste omwentelingen in Israëls geschiedenis. Maar ook later in de Bijbel komt Pesach vaak voor in samenhang met andere belangrijke omwentelingen of gebeurtenissen.
 • 70 Jaarweken

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Harry Honigh
  De profetie van de zeventig weken in Daniël 9 wordt wel de ruggengraat van de profetie genoemd. Zij geeft Daniël een geweldig overzicht over de toekomstige gebeurtenissen voor zijn volk Israël. In dit artikel wil ik onder andere graag aantonen dat het om jaarweken, zeventig perioden van zeven jaren gaat. Deze belangrijke waarheid is onder veel gelovigen aan het verdwijnen en daarmee ook het besef van de toekomst die de wereld wacht: de laatste jaarweek.
 • 70 jaarweken (2 studies)

  Profetisch Woord Audio, Ton Stier
 • 144.000 verzegelde dienaren en de ontelbare schare

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Ton Stier
  Nog voordat we in Openbaring lezen over het merkteken van het beest op de rechterhand of voorhoofd, waarmee velen als satans ‘oorlogstrofee’ gemarkeerd zullen worden (13:16,17), doet de Heere wederom iets heel bijzonders. Hij verzegelt 144.000 dienaren uit alle stammen van de Israëlieten (7:4-8). Hun verzegeling maakt hen immuun voor zowel het terreurregime van de twee beesten uit respectievelijk de zee en de aarde (hfdst. 13), maar ook voor de schade die door de vier engelen aan de aarde zal worden toegebracht (7:3). Wat weten wij van deze 144.000?
 • 613 geboden en kwakende kikkers

  Evangelie voor Israël Tekst, Veldwerkers in Israël
  Nederland is een kikkerland, maar wie verwacht deze ‘kwakers’ nu in Israël? Het mooie weer nodigde uit om naar een natuurpark te gaan, om daar Israëli’s in een wat ontspannen sfeer te kunnen ontmoeten. Zo kwamen we terecht bij een park met een bron. De bus met toeristen die juist vertrekt, maakt dat wij het pad omhoog, langs het water, voor onszelf hebben. Bovenaan bij de bron is het helemaal stil, totdat de kikkers zich melden. Wij staan verrast stil om te luisteren. Er komt ook een echtpaar met hun zoon naar boven gelopen. We attenderen hen op de tsfardee-iem, de kikkers. Stilletjes komen ze dichterbij en er ontstaat een leuk gesprek over ons kikkerland, zijn familie met Europese wortels, terwijl zoonlief met een grote sprong vanuit stilstand veilig landt op een rotsblok midden in de bron.
 • Adam, een type van Christus

  Bijbelse personen | Christologie | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou” (Rom 5:14). Het Griekse woord voor ‘voorbeeld’ is hier tupos, waaraan ons woord ‘type’ is ontleend. Paulus schrijft hier dus dat Adam een type is van “Hem (Christus), Die komen zou”. Wat kunnen we hieruit leren?
 • Betekenis en achtergronden van de Deuterocanonieke boeken

  Achtergronden Tekst, Gábor Locht
  Kom je in een rooms-katholieke eredienst, dan heb je kans dat er gelezen wordt uit een boek als Tobith. Dat boek staat in een rooms-katholieke Bijbel gewoon tussen de Bijbelboeken. Sla je echter een protestantse Bijbel open, dan is Tobith niet te vinden. Hoe komt het dat protestanten een dunnere Bijbel hebben?
 • Betekenis en typologie van Soekot

  Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Soekot, Hebreeuws voor ‘loofhutten’, is het laatste van de zeven hoogtijden in het Joods-kerkelijke jaar. Het eerste is Pesach in de eerste maand, Nisan. Samen met Sjawoe’ot (Wekenfeest), zijn het de drie grote feesten waarop het volk zich naar Jeruzalem moest begeven. We zullen in deze studie vooral de typologische en geestelijke betekenis van Soekot proberen te doorgronden.
 • Bezorgdheid

  Nieuw Testament | Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  “Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?” (Matt. 6:27). Deze woorden van de Heere Jezus vinden we in een gedeelte dat we Bergrede noemen. Ze komen wat vreemd over. Waarom zou iemand één el aan zijn lengte toegevoegd willen hebben? Zelfs als je volgroeide lengte een bron van frustratie is, dan is een el (ongeveer 50 cm) toch wel erg veel.
 • Bidden voor de vrede van Jeruzalem

  Oud Testament Tekst, door Ruben Hadders
  “In de Bijbel staat dat je moet bidden voor de vrede voor Jeruzalem. Dat wil ik heel graag, maar wat dan met al die profetieën waaruit blijkt dat er voorlopig nog geen vrede zal komen? Is dat niet tegenstrijdig?” - een vraag van een lezer via Facebook
 • Brengen vissers en jagers de Joden thuis?

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  Er is de laatste jaren veel te doen over Jeremia 16 waar gesproken wordt over vissers en jagers. Wie zijn die vissers en jagers eigenlijk? Worden zij gebruikt om Gods volk naar het land te brengen, of er juist uit?
 • Chanoeka (Lichtenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Mi Kamocha Baeeliem Hasjeem, oftewel “Wie is er gelijk aan U onder de goden, God?”. De Hebreeuwse beginletters van deze eerste zin vormen tezamen het woord ‘Maccabeeër’, de bijnaam van Judas de Maccabeeër.
 • Chanoeka (Lichtenfeest)

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Chanoeka betekent 'toe- of inwijding'. Het feest staat ook wel bekend als het feest van de lichtjes (Chag Haorim), inwijdingsfeest of toewijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen, ter herinnering aan het 'Chanoeka-wonder'.
 • Chassidim en Rosj Hasjana

  Feesten en offers Tekst, Sergey Dariy
  Rosj Hasjana, (letterlijk: hoofd of begin van het jaar) is het Joodse Nieuwjaar dat volgens onze kalender dit jaar valt op 19 september. Het feest wordt door de verschillende religieuze stromingen op vaak geheel eigen wijze gevierd. Zoals bijvoorbeeld bij ons in Oekraïne.
 • Christenen in het getto van Warschau

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Pieter A. Siebesma
  De afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen over de lotgevallen van de Joodse christenen tijdens
de Holocaust. Voor die tijd was er weinig aandacht voor deze groep, niet alleen omdat ze een minderheid vormden onder de zes miljoen Joden die werden vermoord, maar ook vanwege de moeizame relaties tussen de orthodoxe Joden en de gedoopte Joden.
Dembowski, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Chicago, schreef zijn boek op basis van vele geschreven bronnen en interviews, en vanuit zijn eigen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Geboren in Warschau in 1925, bracht hij de oorlog in deze stad door en was actief in het verzet, totdat hij in augustus 1944 werd opgepakt. Hij heeft vervolgens tot het eind van de oorlog in de gevangenis gezeten.
 • Christus, de Logos

  Christologie | Nieuw Testament Tekst, Arno Gaebelein
  Honderden pagina’s kunnen geschreven worden over de openingsverzen van het Johannesevangelie en hun oneindig diepe betekenis. Een van de unieke kenmerken is het gebruik van het woord ‘Logos’.
Sluiten