Digitale Bijbelstudies

Weblogberichten

 1. Mordechai-Klimer.png

  Bruggen bouwen en de Messias verkondigen

  Jacqueline Looman - 1 september 2023

  Mordechai Klimer is een Israëliër met familiewortels in Roemenië. Op 14 mei 1948 varen zijn ouders van Cyprus naar Israël. Al de volgende dag moet zijn vader meehelpen om zijn nieuwe thuisland te verdedigen tegen de Arabieren. Zonder legerervaring en hij spreekt dan nog geen woord Hebreeuws.

  Lees meer

 2. Buksbazen.png

  Mijn leven, een terugblik

  Victor Buksbazen (1903-1974) - 1 september 2023

  Op 2 mei 1922 deed ik, een 18-jarige Joodse jongen, mijn geloofsbelijdenis in Jezus als Messias. Dit gebeurde in een kleine kapel in Warschau en in aanwezigheid van een groep Joodse gelovigen en anderen. Sommigen van hen stierven later in de Holocaust een wrede en gewelddadige dood. De plek van mijn geloofsbelijdenis werd door de nazi’s met de grond gelijkgemaakt. Weg waren mijn geliefden, mijn stad en het land van mijn jeugd. Wat overbleef, was de herinnering, broos en vergankelijk, maar brandend in mijn geest.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Herzl.png

  Herzls droom

  Christian Stier - 17 juli 2023

  In 2023 viert Israël haar 75-jarig bestaan. Een terugblik op ‘Herzls droom’ en de weerbarstigheid van de realiteit.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-GeschiedenisInBeeld.png

  Geschiedenis in beeld

  Piet van der Lugt - 30 juni 2023

  Een studie van het beeld in Daniël 2

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-DeBergMoria.png

  De berg Moria

  Ton Stier - 30 mei 2023

  Wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan onder de indruk komen van zijn wonderlijke structuren, die ook helpen de grote lijnen van Gods heilsplan te ontdekken. Zo is het goed om oog te hebben voor de verschillende fasen waarin dat heilsplan zich voltrekt langs sleutelpersonen als Adam, Noach, Abraham, Mozes, enzovoorts. Een ander prachtig voorbeeld zijn de bergen, die bepaalde heilsfeiten markeren en onthullen. 

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Antichrist.png

  Hij die komt in zijn eigen naam (dl. 2)

  Wijnand Heidenrijk - 6 april 2023

  “Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen”, zegt de Heere Jezus in Johannes 5, vers 43. Het moeten pijnlijke woorden voor Hem zijn geweest. Hij kwam immers in de Naam van Zijn Vader om Zijn volk te verlossen. Ons verdiepen in de antichrist is geen fijne bezigheid. Toch moeten we er kennis van nemen om tot een beter inzicht te komen in wat de wereld nog te wachten staat. Ik adviseer u om de genoemde Bijbelteksten erbij te pakken, zodat de verbanden duidelijk worden.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-OnzekereTijd.png

  Onzekere tijd

  Sebastiaan de Graaf - 6 april 2023

  Wij leven in een onzekere tijd. In ons land hebben we te maken met een veelvoud aan crises. Ik werk in een noodopvang voor minderjarige asielzoekers. Op deze plek komen asielcrisis, jeugdzorgcrisis, onderwijscrisis en wooncrisis samen. En dan hebben wij het nog niet over de persoonlijke problemen van deze jongeren. Kort geleden las ik dat er op korte termijn ook nog een enorm tekort zal zijn aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De maatschappij zal hierdoor ontwricht raken.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (bijlage) - Opbouw van het boek Job

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Indeling van het boek Job behorend bij de serie 'Levenslessen uit het boek Job'.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Vanaf hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich voor God meende te kunnen verdedigen. God lijkt daarbij soms gebruik te maken van een vleugje ironie om de verhouding tussen Hem en Job in de juiste proportionaliteit terug te brengen. Na Jobs hart te hebben geraakt, krijgt hij zijn verloren bezittingen verdubbeld terug. 

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich onbevreesd voor God meende te kunnen verdedigen.

  Lees meer

Sluiten