Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

  Jodendom Tekst,
  Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat meestal in maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning.
 • Poeriem bij Starbucks

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Joop Akker
  De economische boycot waar Israël op dit moment mee wordt geconfronteerd kent een lange geschiedenis...
 • Priesterkoning (Psalm 110)

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament | Evangelie voor Israël Tekst, Ton Stier
  Psalm 110 is de meest geciteerde Psalm in het Nieuwe Testament en behoort tot de groep van Messiaanse Psalmen. De volle vervulling van deze ruim 3000 jaar oude Psalm zal pas plaatsvinden na Christus’ wederkomst als Hij vanuit Jeruzalem over de aarde zal regeren.
 • Psalm 55

  Oud Testament Audio, Ton Stier
 • Rondom de dood

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse visie op leven en dood heeft geleid tot bijzondere gebruiken, ook bij ’t eind van dit aardse leven. Leven heeft altijd voorrang boven de dood. Als een leven echter niet meer te redden is, moet een mens ook waardig kunnen sterven...
 • Rosj Hasjana

  Jodendom Tekst,
  Rosj Hasjana (letterlijk: hoofd van het jaar) is het Joodse nieuwjaarsfeest. Het valt op de eerste twee dagen van de Joodse maand tisjri.
 • Sabbat: Gods werk voltooid

  Feesten en offers Tekst, Anton van de Haar
  Net zoals de Tempel met Jeruzalem verbonden is, zo is ook de sabbat met Israël verbonden. Maar meer nog dan met Israël is de sabbat met de Messias verbonden.
 • Schapen zonder herder

  Oud Testament | Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, David van Wijck
  In deze studie volgen we de boeiende lijn die we in de Bijbel over ‘schapen’ tegenkomen.
 • Schreef Mozes de Pentateuch?

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  De Bijbel heeft de eeuwen door voortdurend blootgestaan aan scherpe kritiek; bijvoorbeeld de gedachte dat de eerste vijf boeken van de Bijbel niet door Mozes, of zelfs niet in zijn tijd geschreven kunnen zijn.
 • Sefarad: thuisland van Sefardische Joden

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Annechiena van Veen-Vrolijk
  Sefarad is in het Jodendom de algemeen erkende aanduiding voor Spanje. We treffen deze geografische naam aan bij de profeet Obadja (vs. 20b) met betrekking tot een plaats waar ballingen uit Jeruzalem zich zouden vestigen en van daaruit zuidelijke steden bezitten. Maar wat leert de geschiedenis ons nog meer?
 • Sichem en de belofte van Kanaän

  Oud Testament Tekst, Ruben Hadders
  Wie denkt aan een stad in het Beloofde Land denkt vaak in eerste instantie aan Jeruzalem. Maar wie door de Bijbelse geschiedenis reist, ontdekt dat er nog een andere stad is die van groot belang is voor het volk Israël en de belofte van Kanaän.
 • Simchat Tora (Vreugde der Wet)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Simchat Tora wordt vaak vertaald met ‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Tora’ vooral ook de betekenis van onderwijzing heeft. Met dit feest wordt gevierd dat het Joodse volk de Tora heeft en leest.
 • Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan, wat overeenkomt met woensdagavond 15 mei. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
 • Sjawoe'ot (Wekenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Video,
  Sjavoeot, ook gespeld als: Shavuot of Sjawoe'ot, is het Joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling.
 • Soekot (Loofhuttenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Het Loofhuttenfeest (Soekot) gedenkt allereerst de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (meervoud: soekot) (Leviticus 23:39-43).
 • Stijlfiguur metafoor

  Oud Testament | Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  We horen het alom. We moeten de Schrift letterlijk lezen. God zegt wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt. We moeten niet gaan vergeestelijken. Het zijn allemaal uitspraken waar we voluit achter kunnen staan. Maar wel met een kleine kanttekening...
 • Syrië en de droom van een groot Arabië

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Syrië is de laatste weken veelvuldig in het nieuws door de opstanden tegen het regime. Toch is het land relatief onbekend bij de meesten van ons. Wij doken in de geschiedenis van één van Israëls grootste vijanden.
 • Syrië in profetisch perspectief

  Achtergronden | Profetisch Woord Tekst, Piet van der Lugt
  Al sinds een aantal jaren is Syrië bijna dagelijks in het nieuws. Helaas heeft dat te maken met oorlog en geweld. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn al meer dan 80.000 doden te betreuren en zijn grote aantallen Syriërs hun vaderland ontvlucht. Hoe moeten we de huidige situatie zien in het licht van de Bijbel en heeft ze ook een profetische duiding?
 • Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Christologie Audio, Ton Stier
 • Tijd om het Joodse volk te troosten, maar hoe?

  Evangelie voor Israël Tekst, Avi Snyder
  De wereld wordt alsmaar vijandiger ten opzichte van de Joden. Volgens veel christenen is het daarom niet zinvol om Joodse mensen met het Evangelie te confronteren. ‘Want woorden van troost en uitingen van solidariteit aan het Joodse volk zijn een veel sterker getuigenis dan hen te vertellen over Jezus.’
Sluiten