Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Tisja Be’Av

  Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Ieder jaar gedenkt de Joodse gemeenschap Tisja Be’Av, wat betekent: ‘de negende dag van de maand Av’. In de Joodse godsdienst is het een dag van vasten en diepe rouw.
 • Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Jodendom Tekst,
  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’. Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.
 • Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.
 • Toe Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen

  Achtergronden | Feesten en offers Tekst, Ineke van Lieshout
  Het nieuwjaarsfeest van de bomen wordt in heel Israël gevierd. Vanwege de aandacht voor het milieu is het ook voor veel andere landen de aanleiding om extra aandacht te schenken aan dit bomenfeest.
 • Toe Bisjwat en gebed om regen

  Achtergronden | Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
 • Uit Egypte geroepen

  Achtergronden | Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  Hoe kunnen de woorden van Hosea 1:11: “Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen” volgens Mattheüs vervuld worden in de terugkeer van het gezinnetje van Jozef uit Egypte naar Israël? In deze studie gaat het om de wonderlijke eenheid tussen Israël en haar Messias.
 • Van de Holocaust naar de Messias

  Evangelie voor Israël Video, Vera Schlamm
  Het aangrijpende verhaal van kinderarts Vera Schlamm (1923-2008). Geboren in Berlijn, groeide ik op in een Joods gezin. We vierden de Joodse feesten, dankten God en vroegen om Zijn zegen. Mij was nooit verteld dat ik in God moest geloven. Hij was er gewoon. Ik was tien jaar toen Hitler aan de macht kwam.
 • Verkenningen in Openbaring (drie studies)

  Profetisch Woord | Oud Testament | Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Ton Stier
  In deze studies willen we enkele hoofdlijnen van het boek Openbaring in beeld te brengen. Een poging daartoe stuit al snel op verschillende verklaringen die er ten aanzien van dit belangwekkende Bijbelboek bestaan.
 • Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

  Jodendom Tekst, Marjorie W. Eberlé-Gotlib
  Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. ging het Jodendom in de verstrooiing. Zonder een tempel, waar vergeving van zonden kon worden bewerkt door het brengen van offergaven, kwam het in de diaspora tot een nieuwe vorm van aanbidding.
 • Vragen over het Messiaanse Rijk

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Christian Stier
  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’
 • Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetingen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?
 • Wat denkt u over de Christus?

  Achtergronden | Getuigenissen Tekst, David Baron (1855-1926)
  David Baron, orthodox-Joods opgegroeid in het voormalige Russische Polen, kwam tot geloof in zijn Messias. Na zijn bekering richtte hij in 1893 de Engelse organisatie Hebrew Christian Testimony to Israel op. Zijn vele boeken en brochures zijn allemaal doordrenkt van dat ene verlangen: zijn volksgenoten bekend maken met hun Messias...
 • Waterbeken en Poerim

  Oud Testament | Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Stijlfiguren in de Bijbel zijn heel interessant. Wat betekent bijvoorbeeld dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand des HEEREN? En welk verband is er met Poerim?
 • Wat ging er mis in Qumran?

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Sinds 1947 denkt iedereen bij het horen van de naam Qumran onmiddellijk aan de Dode Zeerollen. Qumran, ten noordwesten van de Dode Zee, kwam in het nieuws door een bijzondere ontdekking van een zoekende herder. Wat gebeurde er?
 • Wat is de mens?

  Oud Testament | Geloofsopbouw Audio, Harm Kiefte
  Kijkend naar de hemel raakt de schrijver van Psalm 8 diep onder de indruk van Gods grootheid. Met de huidige stand van de wetenschap is het onmogelijk vast te houden aan een toevallig ontstaan van het heelal.
 • Wie is door Noach vervloekt?

  Profetisch Woord | Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  In de laatste twaalf verzen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij staat meteen vermeld dat Cham de vader is van Kanaän. En dat is niet zonder reden, zo zullen we zien.
 • Wormpje Jakobs bevorderd tot heerlijkheid

  Achtergronden | Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!” (Jes. 41:14). In Jesaja 41 spreekt de Heere Zijn volk aan met ‘wormpje Jakobs’ en ‘volkje Israëls’. Is dat kleinerend bedoeld, of gaat er een diepere betekenis achter schuil?
 • Zend ons de Messias

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament | Nieuw Testament Tekst, Arthur Michelson
  In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.
 • Zie de maagd zal zwanger worden

  Christologie | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Veel gehoorde kritiek van Joodse en niet-Joodse zijde op het Nieuwe Testament is de toepassing van Jesaja 7:14 op Mattheüs 1:23 met betrekking tot het woord ‘maagd’. De traditionele Joodse uitleg weigert in de woorden van Jesaja 7:14 “ziet, een maagd zal zwanger worden”, een voorzegging van de Messias te zien.
 • Zien en geloven

  Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  Als ons gevraagd zou worden wat we, als we moesten kiezen, liever zouden missen, onze oren of onze ogen, dan zou de keuze voor de meesten van ons waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn. We hechten doorgaans meer aan ons gezicht dan aan ons gehoor. Toch leert de Bijbel dat “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” en dat “wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (Rom. 10:17; 2 Kor. 5:7).
Sluiten