Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Sjavoe’ot in verleden, heden en toekomst

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Sjavoe’ot, oftewel het Pinkster- of Wekenfeest, begint volgens de Hebreeuwse kalender met zonsondergang van de 6e Sivan, wat overeenkomt met woensdagavond 15 mei. De nacht die daarop volgt, brengen veel orthodoxe Joden door met de bestudering van de Thora.
 • Sjawoe'ot (Wekenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Video,
  Sjavoeot, ook gespeld als: Shavuot of Sjawoe'ot, is het Joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de Omertelling.
 • Soekot (Loofhuttenfeest)

  Jodendom | Feesten en offers Tekst,
  Het Loofhuttenfeest (Soekot) gedenkt allereerst de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (meervoud: soekot) (Leviticus 23:39-43).
 • Stijlfiguur metafoor

  Oud Testament | Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  We horen het alom. We moeten de Schrift letterlijk lezen. God zegt wat Hij bedoelt en Hij bedoelt wat Hij zegt. We moeten niet gaan vergeestelijken. Het zijn allemaal uitspraken waar we voluit achter kunnen staan. Maar wel met een kleine kanttekening...
 • Syrië en de droom van een groot Arabië

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Syrië is de laatste weken veelvuldig in het nieuws door de opstanden tegen het regime. Toch is het land relatief onbekend bij de meesten van ons. Wij doken in de geschiedenis van één van Israëls grootste vijanden.
 • Syrië in profetisch perspectief

  Achtergronden | Profetisch Woord Tekst, Piet van der Lugt
  Al sinds een aantal jaren is Syrië bijna dagelijks in het nieuws. Helaas heeft dat te maken met oorlog en geweld. Op het moment van het schrijven van dit artikel zijn al meer dan 80.000 doden te betreuren en zijn grote aantallen Syriërs hun vaderland ontvlucht. Hoe moeten we de huidige situatie zien in het licht van de Bijbel en heeft ze ook een profetische duiding?
 • Tien redenen voor de komst van de Heere Jezus

  Christologie Audio, Ton Stier
 • Tijd om het Joodse volk te troosten, maar hoe?

  Evangelie voor Israël Tekst, Avi Snyder
  De wereld wordt alsmaar vijandiger ten opzichte van de Joden. Volgens veel christenen is het daarom niet zinvol om Joodse mensen met het Evangelie te confronteren. ‘Want woorden van troost en uitingen van solidariteit aan het Joodse volk zijn een veel sterker getuigenis dan hen te vertellen over Jezus.’
 • Tisja Be'av (Treurdag verwoesting van de tempel)

  Jodendom Tekst,
  Tisja be-Av geldt als de zwaarste vastendag van het jaar. De naam duidt op de negende dag van de maand Av. Op die dag werd zowel de Eerste als de Tweede Tempel verwoest. (In respectievelijk 586 v. Chr. en in 70 na Chr.)
 • Tisja Be’Av

  Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Ieder jaar gedenkt de Joodse gemeenschap Tisja Be’Av, wat betekent: ‘de negende dag van de maand Av’. In de Joodse godsdienst is het een dag van vasten en diepe rouw.
 • Toe Bisjwat (Bomenfeest)

  Jodendom Tekst,
  Toe Bisjwat betekend letterlijk ‘de 15e Sjewat’. Op deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna (leerstellingen van wetsgeleerden) het nieuwjaar voor de bomen genoemd: Rosj Hasjana La'ielanot.
 • Toe Bisjwat, de les van de bomen

  Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Toe Bisjwat, het nieuwjaarsfeest van de bomen, wordt deze maand weer overal in Israël gevierd. De openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven. De natuur ontwaakt, de lente is begonnen.
 • Toe Bisjwat, het nieuwjaar van de bomen

  Achtergronden | Feesten en offers Tekst, Ineke van Lieshout
  Het nieuwjaarsfeest van de bomen wordt in heel Israël gevierd. Vanwege de aandacht voor het milieu is het ook voor veel andere landen de aanleiding om extra aandacht te schenken aan dit bomenfeest.
 • Toe Bisjwat en gebed om regen

  Achtergronden | Jodendom | Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  Deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als chag la'ielanot, het bomenfeest. Een feest dat door de aanhoudende droogte en het vreselijke bosbrandincident op het Karmelgebergte eind vorig jaar wel een erg wrange bijsmaak heeft.
 • Uit Egypte geroepen

  Achtergronden | Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  Hoe kunnen de woorden van Hosea 1:11: “Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen” volgens Mattheüs vervuld worden in de terugkeer van het gezinnetje van Jozef uit Egypte naar Israël? In deze studie gaat het om de wonderlijke eenheid tussen Israël en haar Messias.
 • Van de Holocaust naar de Messias

  Evangelie voor Israël Video, Vera Schlamm
  Het aangrijpende verhaal van kinderarts Vera Schlamm (1923-2008). Geboren in Berlijn, groeide ik op in een Joods gezin. We vierden de Joodse feesten, dankten God en vroegen om Zijn zegen. Mij was nooit verteld dat ik in God moest geloven. Hij was er gewoon. Ik was tien jaar toen Hitler aan de macht kwam.
 • Verkenningen in Openbaring (drie studies)

  Profetisch Woord | Oud Testament | Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Ton Stier
  In deze studies willen we enkele hoofdlijnen van het boek Openbaring in beeld te brengen. Een poging daartoe stuit al snel op verschillende verklaringen die er ten aanzien van dit belangwekkende Bijbelboek bestaan.
 • Verloste schepselen of tobberige ploeteraars?

  Jodendom Tekst, Marjorie W. Eberlé-Gotlib
  Na de verwoesting van de Tempel in 70 na Chr. ging het Jodendom in de verstrooiing. Zonder een tempel, waar vergeving van zonden kon worden bewerkt door het brengen van offergaven, kwam het in de diaspora tot een nieuwe vorm van aanbidding.
 • Vragen over het Messiaanse Rijk

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Christian Stier
  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’
 • Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetingen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?
Sluiten