Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Vragen over het Messiaanse Rijk

  Profetisch Woord | Nieuw Testament Tekst, Christian Stier
  Veel terugkomende vragen op Israëlavonden zijn: ‘Welke positie hebben wij als gelovigen in het Messiaanse Rijk? Zijn wij koningen van een stad of een bepaald rijk op aarde? Spelen wij überhaupt een rol in het Messiaanse Rijk? Hoe moet ik mij het een en ander voorstellen?’
 • Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Feesten en offers Tekst, Ton Stier
  In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetingen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?
 • Wat denkt u over de Christus?

  Achtergronden | Getuigenissen Tekst, David Baron (1855-1926)
  David Baron, orthodox-Joods opgegroeid in het voormalige Russische Polen, kwam tot geloof in zijn Messias. Na zijn bekering richtte hij in 1893 de Engelse organisatie Hebrew Christian Testimony to Israel op. Zijn vele boeken en brochures zijn allemaal doordrenkt van dat ene verlangen: zijn volksgenoten bekend maken met hun Messias...
 • Waterbeken en Poerim

  Oud Testament | Feesten en offers Tekst, Hans van de Lagemaat
  Stijlfiguren in de Bijbel zijn heel interessant. Wat betekent bijvoorbeeld dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand des HEEREN? En welk verband is er met Poerim?
 • Wat ging er mis in Qumran?

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Sinds 1947 denkt iedereen bij het horen van de naam Qumran onmiddellijk aan de Dode Zeerollen. Qumran, ten noordwesten van de Dode Zee, kwam in het nieuws door een bijzondere ontdekking van een zoekende herder. Wat gebeurde er?
 • Wat is de mens?

  Oud Testament | Geloofsopbouw Tekst, Harm Kiefte
  Kijkend naar de hemel raakt de schrijver van Psalm 8 diep onder de indruk van Gods grootheid. Met de huidige stand van de wetenschap is het onmogelijk vast te houden aan een toevallig ontstaan van het heelal.
 • Wegwijs in de profetieën (n.a.v. het Bijbelboek Daniël)

  Profetisch Woord Audio,
 • Wie is door Noach vervloekt?

  Profetisch Woord | Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  In de laatste twaalf verzen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking: Sem, Cham en Jafeth. Daarbij staat meteen vermeld dat Cham de vader is van Kanaän. En dat is niet zonder reden, zo zullen we zien.
 • Wij zijn Jona

  Profetisch Woord | Oud Testament | Typologie en beelden Tekst, David van Wijck
  Ieder jaar wordt in de synagoge tijdens Jom Kippoer het boek Jona gelezen. Een opmerkelijke traditie, omdat de geschiedenis op het eerste gezicht weinig met de Grote Verzoendag te maken heeft. Jona wordt onder de profeten gerekend, maar met slechts één korte profetie (Jona 4:3) lijkt het eerder een geschiedenisboek. Toch mag het met recht een profetisch boek genoemd worden, want de geschiedenis is zelf namelijk profetisch.
 • Wormpje Jakobs bevorderd tot heerlijkheid

  Achtergronden | Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!” (Jes. 41:14). In Jesaja 41 spreekt de Heere Zijn volk aan met ‘wormpje Jakobs’ en ‘volkje Israëls’. Is dat kleinerend bedoeld, of gaat er een diepere betekenis achter schuil?
 • Zend ons de Messias

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament | Nieuw Testament Tekst, Arthur Michelson
  In deze studie een verkorte en bewerkte weergave van het eerste deel van zijn brochure ‘Jezus voor het Sanhedrin’, waarin Michelson diverse Oudtestamentische profetieën omtrent de Heere Jezus behandelt. Profetieën die binnen het rabbijnse judaïsme vaak een heel andere duiding kregen.
 • Zie de maagd zal zwanger worden

  Christologie | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Veel gehoorde kritiek van Joodse en niet-Joodse zijde op het Nieuwe Testament is de toepassing van Jesaja 7:14 op Mattheüs 1:23 met betrekking tot het woord ‘maagd’. De traditionele Joodse uitleg weigert in de woorden van Jesaja 7:14 “ziet, een maagd zal zwanger worden”, een voorzegging van de Messias te zien.
 • Zien en geloven

  Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  Als ons gevraagd zou worden wat we, als we moesten kiezen, liever zouden missen, onze oren of onze ogen, dan zou de keuze voor de meesten van ons waarschijnlijk niet zo moeilijk zijn. We hechten doorgaans meer aan ons gezicht dan aan ons gehoor. Toch leert de Bijbel dat “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God” en dat “wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing” (Rom. 10:17; 2 Kor. 5:7).
 • Ziet, de Mens!

  Christologie Tekst, Arno Gaebelein
  “Ziet, de Mens!”, zo sprak Pilatus. Hij presenteerde het Joodse volk de Man, Die onder hen zieken had genezen, goede werken had gedaan en vol liefde was geweest. Pilatus zal met zijn uitspraak niet beseft hebben dat “Ziet, de Mens!” de boodschap van de Bijbel is.
 • “Ik ben Joods en bestudeer het Nieuwe Testament niet!”

  Getuigenissen | Evangelie voor Israël Tekst, Bernie Tosdevin
  Ik ben geboren in Melbourne, Australië en groeide op in een traditioneel Joods gezin. Mijn ouders overleefden de Holocaust. Omdat we Joods zijn, wilden wij niets met het Nieuwe Testament te maken hebben. Mijn ouders stuurden me naar Joodse scholen, waaronder een ultraorthodoxe.
Sluiten