Digitale Bijbelstudies

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Voordat God in hoofdstuk 38 Zijn stilzwijgen doorbreekt, richt zich eerst nog een vierde spreker tot Job. Het is Elihu, die in vier belangrijke toespraken Job als het ware voorbereidt op het moment dat God rechtstreeks tot hem gaat spreken. 

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid

  Ton Stier - 23 maart 2023

  We maken deze keer een sprong naar onder andere hoofdstuk 19, Jobs vijfde toespraak. Hierin beschrijft hij het dieptepunt van zijn ellende, maar ook het hoogtepunt van zijn hoop en vertrouwen op Gods toekomstige verlossing.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoewel hun intentie goed lijkt te zijn, blijkt later dat er nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij de troost en het medeleven van Jobs vrienden. Het spreekwoord luidt niet voor niets: In nood leert men zijn vrienden kennen.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Job 2:11 tot en met hoofdstuk 37 bevat de dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. De vrienden houden elk drie toespraken, die worden afgewisseld met een antwoord van Job. In deze aflevering willen we vooral de wonderlijke lijnen ontdekken tussen Jobs lijden en het lijden van Christus, zoals in deze dialogen door Job wordt verwoord.

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In onze vorige aflevering zagen we dat satan niet alomtegenwoordig, noch alwetend, noch almachtig is. Zonder Gods toestemming kan hij dus niet de hand slaan aan Jobs bezittingen of gezondheid. Maar die toestemming krijgt satan wel, op voorwaarde dat Jobs leven gespaard blijft.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 2) - Onthulling van de onzienlijke wereld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoofdstuk 1 en 2 van het boek Job geven een opmerkelijke onthulling van de geestelijke wereld alsmede een leerzame ontmaskering van satan als persoon en zijn geheime agenda. 

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 1)

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Het boek Job is mogelijk niet alleen het oudste Bijbelboek, maar zou ook weleens het oudste boek ter wereld kunnen zijn. Toch heeft de inhoud niets aan actualiteit ingeboet. 

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Antichrist.png

  Hij die komt in zijn eigen naam (dl. 1)

  Wijnand Heidenrijk - 3 maart 2023

  “Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen”, voorzegt de Heere Jezus in Johannes 5:43. Het moeten pijnlijke woorden voor Hem zijn geweest. Hij kwam immers in de Naam van Zijn Vader om Zijn volk te verlossen. Ons verdiepen in een persoon die bekend staat als de antichrist is geen fijne bezigheid. Toch moeten we er kennis van nemen als we tot een beter inzicht willen komen in wat de wereld nog te wachten staat. Ik wil dit in twee studies doen en adviseer u om de genoemde Schriftplaatsen op te zoeken, zodat de verbanden duidelijk worden.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-WijZijnAllemaalJoden.png

  ‘Wij zijn allemaal Joden’

  David van Wijck - 20 januari 2023

  De Amerikaanse sergeant-majoor Roddie Edmonds kwam tijdens de oorlog als krijgsgevangene in Duitsland terecht. Daar redde hij zijn Joodse soldaten met de woorden: “Wij zijn allemaal Joden.” Dit is zijn verhaal.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Vered.png

  Wat heb ik te verliezen?

  Jacqueline Looman - 20 januari 2023

  De Joden in Ethiopië zijn jarenlang achtergesteld en vervolgd. Begin jaren tachtig is hun situatie zo schrijnend dat Israël in actie komt. In de film Red Sea Diving Resort is te zien hoe de Mossad en het Israëlische leger in een vernuftige bevrijdingsoperatie duizenden Ethiopische Joden vanuit het levensgevaarlijke Soedan naar Israël smokkelen. In Israël wonen duizenden zogeheten Falasja’s en Vered is één van hen. Haar getuigenis is opgenomen in het boek 10 Joden, 1 Messias

  Lees meer

Sluiten