Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Charediem (dl. 1) - Wie zijn de Charediem?

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Christian Stier
  Maar wie zijn de ultraorthodoxe Joden? Wat weten over hen? In deze serie gaan we in op de geschiedenis, de verschillende stromingen en allerlei aspecten van hun dagelijks leven. We beginnen met een inleidend artikel.
 • De Charediem (dl. 2) - De geschiedenis van de Charediem

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  In dit artikel willen we ingaan op de geschiedenis van de Charediem. Wanneer en hoe zijn ze ontstaan en hoe ze zijn geworden zoals ze nu zijn.
 • De Charediem (dl. 3) - Lubavitcher-Chabad: de zendelingen van de Rebbe

  Achtergronden | Jodendom Tekst, David van Capelleveen
  Het is de grootste en meest bekende chassidische groep ter wereld. Dit komt omdat Chabad zich op twee manieren onderscheidt binnen het orthodoxe Jodendom: het messianisme rondom hun geestelijk leider rebbe Schneerson en hun grootschalige zendingsactiviteiten onder het Joodse volk.
 • De charediem (dl. 4) - De dode Chassiediem

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  Zodra het stoplicht op rood springt loopt er een man met een grote baard en een wit mutsje tussen de auto’s door. Een enkele bestuurder draait zijn raampje open om een traktaatje van hem te kopen. Het zal een herkenbaar beeld zijn voor wie wel eens door Israël is gereden. Wie zijn deze mannen en wat geloven zij?
 • De Charediem (dl.5) - De Mitnagdiem

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  De meeste mensen denken bij ultraorthodoxe Joden vooral aan de diverse chassidische groeperingen. De laatste jaren zijn veel studies gewijd aan deze in onze ogen exotische groepen. Maar wat maar weinigen zich realiseren, is dat een zeer grote groep van ultraorthodoxe Joden niet tot de chassiediem behoort.
 • De Charediem (dl. 6) - De toekomst van de Charediem

  Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  Op dit moment behoren de charediem tot de snelst groeiende stroming binnen het Jodendom. Niet alleen door hun grote kinderaantal, maar ook omdat niet-orthodoxe Joden en zelfs bekeerlingen zich bij hen voegen. In dit slotartikel ga ik in op de toekomst van de ultraorthodoxen. Hoe zullen ze zich verder ontwikkelen? Met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd en welke gevaren bedreigen hen?
 • De Charediem (dl.7) - De Satmars

  Achtergronden Tekst, Christian Stier
  Wie de New Yorkse wijk Williamsburg binnenrijdt, waant zich direct in een andere wereld. In deze volledig op zichzelf staande buurt wonen Joden van de zogenaamde Satmarbeweging. Een extreme, chassidische stroming, die geen enkel contact met de buitenwereld zoekt en een uitgesproken visie op de staat Israël heeft. Wat weten we van hen? Wat geloven ze en hoe staan ze in het leven?
 • De dag des HEEREN

  Profetisch Woord Tekst, Jakob Klein Haneveld
  Jezus heeft gezegd dat er een nieuwe 'eeuw' zal aanbreken, zodra het Evangelie verkondigd is over de ganse aarde (Matt. 24:14). De overgangstijd van onze 'eeuw' naar de volgende zal onder heerschappij van de antichrist kort maar vreselijk zijn (Matt. 24:15-30).
 • De Davidster

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Wie kent ‘m niet? De davidster, de jodenster of het ‘schild van David’, zoals het hexagram, de zespuntige ster in het Hebreeuws heet (Mageen Dawied).
 • De derde tempel en de drie religies

  Achtergronden | Profetisch Woord | Jodendom Tekst, David van WIjck
  De drie monotheïstische religies zien de Tempelberg als een heilige plaats. Verschillende Joodse groeperingen streven ernaar om op deze plaats de tempel te herbouwen. Welke consequenties heeft dit voor hun relatie met het christendom en de islam? Voor een antwoord op deze vraag blikken we terug en kijken we vooruit.
 • De dienst van Ezra als voorbeeld

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  In de geschiedenis van Israël zijn twee belangrijke momenten ten aanzien van de wetgeving te onderscheiden. De eerste keer via Mozes en de tweede keer, ongeveer 1000 jaar later, via Ezra. Beide momenten hadden grote consequenties voor het doen en laten van het volk. We zullen nagaan wie Ezra was, welke gevolgen zijn optreden had voor het volk en hoe zijn dienst ons tot voorbeeld kan zijn.
 • De Emmaüsgangers (Lukas 24)

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context (2 studies)

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • De Feesten van de Heere (serie)

  Christologie | Feesten en offers Audio, Hans van de Lagemaat
  De Feesten van de Heere
 • De Filistijnen historisch en profetisch belicht

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Op het moment van dit schrijven is Gaza dagelijks in het nieuws. De Gazastrook ontleent haar naam aan de stad Gaza. En daarmee is de link met het volk der Filistijnen gelegd. Maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat de huidige Palestijnse bewoners verwant zijn aan de Filistijnen.
 • De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling

  Achtergronden Tekst, David van Capelleveen
  De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling van het Nieuwe Testament is tot op heden nauwelijks onderzocht en weinig beschreven. In dit artikel zullen we de totstandkoming van dit bijzondere werk in kaart brengen.
 • De Gezalfde

  Christologie Tekst, Redactie
  De titel ‘Messias’ of ‘Christus’ komen we veelvuldig in de Bijbel tegen. Wat betekent die titel en op wie is hij van toepassing?
 • De giftige wortels van het antisemitisme

  Antisemitisme Tekst, Ton Stier
  Over antisemitisme zijn talloze grote boekwerken geschreven. In dit artikel willen we vooral ingaan op de oorsprong en de bron van antisemitisme.
 • De gouden menora

  Jodendom Tekst, David van Wijck
  Wie wel eens in Israël is geweest, heeft ze ongetwijfeld gezien: de vele menora’s. Het meest bijzondere exemplaar is misschien wel de kandelaar die tegenover de Klaagmuur bij de ingang van de Joodse wijk staat. Deze menora is gemaakt door het Tempel Instituut, een Joodse organisatie die zichzelf als doel heeft gesteld om de tempel te herbouwen.
 • De grond van Oekraïne is doordrenkt met Joods bloed

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Drs. Piet van der Wolf heeft inmiddels al twee lijvige boeken op zijn naam staan en werkt hard aan een derde. Maar liever nog dan de pen, hanteert hij de kwast. Want naast theoloog en schrijver is hij vooral een kunstenaar, die intens kan genieten van de schoonheid in de schepping.
Sluiten