Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Emmaüsgangers (Lukas 24)

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • De Evangeliën in hun Joods Messiaanse context (2 studies)

  Nieuw Testament Audio, Ton Stier
 • De Feesten van de Heere (serie)

  Christologie | Feesten en offers Audio, Hans van de Lagemaat
  De Feesten van de Heere
 • De Filistijnen, historisch en profetisch belicht

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Hans van de Lagemaat
  Op het moment van dit schrijven is Gaza dagelijks in het nieuws. De Gazastrook ontleent haar naam aan de stad Gaza. En daarmee is de link met het volk der Filistijnen gelegd. Maar daaruit mag niet de conclusie worden getrokken dat de huidige Palestijnse bewoners verwant zijn aan de Filistijnen.
 • De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling

  Achtergronden Tekst, David van Capelleveen
  De geschiedenis van de Salkinson-Ginsburgvertaling van het Nieuwe Testament is tot op heden nauwelijks onderzocht en weinig beschreven. De Joodse vertaler, dichter en zendeling, Isaac Edward Salkinson (ca. 1820-1883), werkte er gedurende het grootste gedeelte van zijn leven aan. Hij stierf toen hij nog maar een paar hoofdstukken verwijderd was van de voltooiing van zijn meesterwerk. Zijn goede vriend Christian David Ginsburg (1831-1914), een Joodse geleerde, maakte vervolgens de vertaling af en redigeerde de eerste en tweede editie van 1885 en 1886. In dit artikel zullen we de totstandkoming van dit bijzondere werk in kaart brengen.
 • De Gezalfde

  Christologie Tekst, Redactie
  De titel ‘Messias’ of ‘Christus’ komen we veelvuldig in de Bijbel tegen. Wat betekent die titel en op wie is hij van toepassing?
 • De giftige wortels van het antisemitisme

  Antisemitisme Tekst, Ton Stier
  Over antisemitisme zijn talloze grote boekwerken geschreven. In dit artikel willen we vooral ingaan op de oorsprong en de bron van antisemitisme.
 • De Gouden Menora

  Jodendom Tekst, David van Wijck
  Wie wel eens in Israël is geweest, heeft ze ongetwijfeld gezien: de vele menora’s. Dat begint al direct op het vliegveld. Op de emblemen van de douaniers zie je de zevenarmige kandelaar als symbool van de staat Israël. En in de kleine straatjes van Jeruzalem zijn ze ook in alle mogelijke formaten en modellen te koop. Maar het meest bijzondere exemplaar is misschien wel de kandelaar die tegenover de Klaagmuur bij de ingang van de Joodse wijk staat. Deze menora is gemaakt door het Tempel Instituut, een Joodse organisatie die zichzelf als doel heeft gesteld om de tempel te herbouwen.
 • De grond van Oekraïne is doordrenkt met Joods bloed

  Achtergronden Tekst, Ruben Hadders
  Hij heeft inmiddels al twee lijvige boeken op zijn naam staan en werkt hard aan een derde. Maar liever nog dan de pen, hanteert hij de kwast. Want naast theoloog en schrijver is hij vooral een kunstenaar, die intens kan genieten van de schoonheid in de schepping.
 • De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)

  Christologie | Typologie en beelden Audio, Piet van der Lugt
 • De HEERE regeert

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  ‘De HEERE regeert’ klinkt in het huidige tijdsgewricht wel als een heel pretentieuze uitspraak. De hele wereld lijkt zich in chaos en verwarring te storten. Zijn het niet de machtige natuurkrachten die hele landen letterlijk op hun grondvesten doen trillen en volkeren voor schier onoplosbare problemen stellen, dan zijn het wel burgeroorlogen en internationale twisten, die politieke leiders in het duister doen tasten.
 • De heerschappij op Zijn schouder

  Profetisch Woord | Christologie Tekst, Eric Browning
  De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.
 • De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd

  Achtergronden | Profetisch Woord Tekst, Christian Stier
  In IB-magazine 5 van 2019 gaan we in op de verschillende visies binnen het Jodendom op de herbouw van de tempel. In dit artikel ligt de focus vooral op de (ultra)orthodoxe Joden. Gezien hun sterke groei in aantal verwacht men dat zij binnen veertig jaar de grootste stroming binnen het Jodendom zullen vormen. Maar wat betekent dit in het licht van de eindtijd en voor de herbouw van tempel?
 • De Herder van Israël in de Psalmen

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)

  Christologie Audio, Ton Stier
 • De Jiddische vertaling van het Oude Testament van Jehoash

  Achtergronden | Jodendom Tekst, door Pieter A. Siebesma
  Eind 2013 kwam de tweetalige Hebreeuws-Jiddische Tenach uit en deze zal naar verwachting deze maand februari op de internationale boekenbeurs in Jeruzalem gepresenteerd worden. Waarom hebben de SDHS en Israël en de Bijbel juist een tweetalige Hebreeuwse en Jiddische Bijbel uitgeven en waarom is voor de Jiddische vertaling van Jehoash gekozen?
 • De Joodse bruiloft

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Het huwelijk, gezien als geschenk van God, is ook voor Joodse paren een belangrijke religieuze gebeurtenis. Ondanks verschillen tussen orthodoxe en liberale bruiloften, alles speelt zich af onder de Choepa.
 • De Joodse kalender

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Algemeen bekend is dat de Joodse tijdrekening er anders uitziet dan de, bij ons gebruikelijke Westerse (Gregoriaanse) kalender. Maar het is niet alleen een verschil in jaartallen!
 • De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld

  Achtergronden Tekst, Pieter A. Siebesma
  In een vorige Beet Hamidrasj belichtten we de positie van de Joden in de Arabische wereld. Aan de ene kant was er sprake van vervolgingen en van discriminerende wetten. Joden vormden net als hun broeders in het christelijke westen een geminachte en gedulde minderheid.
 • De kasjroet

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De kasjroet (rituele Joodse spijswetten) heeft alles te maken met het begrip ‘koosjer’ (Hebr.: zuiver, geschikt). In het bijzonder voor gelovige Joden is eten en drinken méér dan alleen dorst lessen en honger stillen. Het eten, maar ook het bereiden van voedsel, heeft een ritueel karakter en neemt een belangrijke plaats in binnen het Joodse leven van alledag.
Sluiten