Digitale Bijbelstudies

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-De-vleeswording-van-Christus.png

  De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Ik wil ingaan op de bijzondere verhouding tussen Jodendom en islam, zoals dat tot uiting kwam in de Arabisch-hellenistische beschaving. Opmerkelijk genoeg had deze verhouding ook haar schaduwzijden.

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-De-Joodse-Kalender.png

  De Joodse kalender

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  Algemeen bekend is dat de Joodse tijdrekening er anders uitziet dan de bij ons gebruikelijke Westerse (Gregoriaanse) kalender. Maar het is niet alleen een verschil in jaartallen!

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-De-Joodse-bruiloft.png

  De Joodse bruiloft

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  Het huwelijk, gezien als geschenk van God, is ook voor Joodse paren een belangrijke religieuze gebeurtenis. Ondanks verschillen tussen orthodoxe en liberale bruiloften, alles speelt zich af onder de Choepa.

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-De-Jiddische-vertaling-van-het-Oude-Testament.png

  De Jiddische vertaling van het Oude Testament van Jehoash

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Eind 2013 kwam de tweetalige Hebreeuws-Jiddische Tenach uit en deze zal naar verwachting deze maand februari op de internationale boekenbeurs in Jeruzalem gepresenteerd worden. Waarom hebben de SDHS en Israël en de Bijbel juist een tweetalige Hebreeuwse en Jiddische Bijbel uitgegeven en waarom is voor de Jiddische vertaling van Jehoash gekozen?

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Tempel-Eindtijd-Orthodox.JPG

  De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd en het orthodoxe Jodendom

  Christian Stier - 21 oktober 2020

  In een ander artikel gaat Pieter Siebesma in op de verschillende visies binnen het Jodendom op de herbouw van de tempel. Daar ligt de focus vooral op de (ultra)orthodoxe Joden. Gezien hun sterke groei in aantal verwacht men dat zij binnen veertig jaar de grootste stroming binnen het Jodendom zullen vormen. Maar wat betekent dit in het licht van de eindtijd en voor de herbouw van tempel?

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-De-heerschappij-op-Zijn-schouder.png

  De heerschappij op Zijn schouder

  Eric Browning - 21 oktober 2020

  De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-De-Heere-regeert.png

  De HEERE regeert

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  ‘De HEERE regeert’ klinkt in het huidige tijdsgewricht wel als een heel pretentieuze uitspraak. De hele wereld lijkt zich in chaos en verwarring te storten. Zijn het niet de machtige natuurkrachten die hele landen letterlijk op hun grondvesten doen trillen en volkeren voor schier onoplosbare problemen stellen, dan zijn het wel burgeroorlogen en internationale twisten, die politieke leiders in het duister doen tasten.

  Lees meer

 8. vlag Oekraine.png

  De grond van Oekraïne is doordrenkt met Joods bloed

  Ruben Hadders - 21 oktober 2020

  De heer Piet van der Wolf heeft inmiddels al twee lijvige boeken op zijn naam staan en werkt hard aan een derde. Maar liever nog dan de pen, hanteert hij de kwast. Want naast theoloog en schrijver is hij vooral een kunstenaar, die intens kan genieten van de schoonheid in de schepping.

  Lees meer

 9. De Gouden Menora.png

  De gouden menora

  David van Wijck - 21 oktober 2020

  Wie wel eens in Israël is geweest, heeft ze ongetwijfeld gezien: de vele menora’s. Dat begint al direct op het vliegveld. Op de emblemen van de douaniers zie je de zevenarmige kandelaar als symbool van de staat Israël. En in de kleine straatjes van Jeruzalem zijn ze ook in alle mogelijke formaten en modellen te koop. Maar het meest bijzondere exemplaar is misschien wel de kandelaar die tegenover de Klaagmuur bij de ingang van de Joodse wijk staat. Deze menora is gemaakt door het Tempel Instituut, een Joodse organisatie die zichzelf als doel heeft gesteld om de tempel te herbouwen.

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-De-giftige-wortels-van-het-antisemitisme.png

  De giftige wortels van het antisemitisme

  Ton Stier - 21 oktober 2020

  Over antisemitisme zijn talloze grote boekwerken geschreven. In dit artikel willen we vooral ingaan op de oorsprong en de bron van antisemitisme.

  Lees meer

Sluiten