Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De Heere Jezus als Hogepriester en als Koning (Psalm 102)

  Christologie | Typologie en beelden Audio, Piet van der Lugt
 • De HEERE regeert

  Profetisch Woord Tekst, Hans van de Lagemaat
  De HEERE regeert. Ja, dat is wat de Bijbel ons leert. Maar om de heerlijke waarheid ervan te kunnen zien en geloven, moeten we ons niet stellen op het standpunt van de al maar in beweging zijnde politiek van deze wereld...
 • De heerschappij op Zijn schouder

  Profetisch Woord | Christologie Tekst, Eric Browning
  De profetie van Jesaja 9 is heel bekend. Vraag is of we ons ook bewust zijn van de enorme reikwijdte van deze profetie: de geboorte van een kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder zal rusten.
 • De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd en het orthodoxe Jodendom

  Profetisch Woord | Jodendom | Nieuw Testament Tekst, Christian Stier
  Rondom de Tempelberg is er altijd strijd geweest. Tot tweemaal toe is de tempel verwoest en later werden de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee op deze heilige plaats gevestigd. Op de Rotskoepel staat de tekst ‘God heeft geen zoon – Allah is groter’.
 • De Herder van Israël in de Psalmen

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De intocht in Jeruzalem (Lukas 19)

  Christologie Audio, Ton Stier
 • De Jiddische vertaling van het Oude Testament van Jehoash

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  Eind 2013 kwam de tweetalige Hebreeuws-Jiddische Tenach uit en deze zal naar verwachting deze maand februari op de internationale boekenbeurs in Jeruzalem gepresenteerd worden. Waarom hebben de SDHS en Israël en de Bijbel juist een tweetalige Hebreeuwse en Jiddische Bijbel uitgegeven en waarom is voor de Jiddische vertaling van Jehoash gekozen?
 • De Joodse bruiloft

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Het huwelijk, gezien als geschenk van God, is ook voor Joodse paren een belangrijke religieuze gebeurtenis. Ondanks verschillen tussen orthodoxe en liberale bruiloften, alles speelt zich af onder de Choepa.
 • De Joodse kalender

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  Algemeen bekend is dat de Joodse tijdrekening er anders uitziet dan de bij ons gebruikelijke Westerse (Gregoriaanse) kalender. Maar het is niet alleen een verschil in jaartallen!
 • De Joodse theologie en exegese in de Arabische wereld - Het begin van de schrifftkritiek

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter A. Siebesma
  Ik wil ingaan op de bijzondere verhouding tussen Jodendom en islam, zoals dat tot uiting kwam in de Arabisch-hellenistische beschaving. Opmerkelijk genoeg had deze verhouding ook haar schaduwzijden.
 • De kasjroet

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De kasjroet (rituele Joodse spijswetten) heeft alles te maken met het begrip ‘koosjer’ (Hebr.: zuiver, geschikt). In het bijzonder voor gelovige Joden is eten en drinken méér dan alleen dorst lessen en honger stillen. Het eten, maar ook het bereiden van voedsel, heeft een ritueel karakter en neemt een belangrijke plaats in binnen het Joodse leven van alledag.
 • De kleine profeten in historisch Perspectief

  Oud Testament Tekst, David van Capelleveen
  Het volk Israël kreeg in Deuteronomium 18:9-14 een streng verbod om zich in te laten met de magische en occulte praktijken die beoefend werden door omringende volken. De God van Israël zou namelijk zelf profeten doen opstaan die in Zijn naam zouden spreken. In deze Beet Hamidrasj willen we een kort historisch overzicht geven van een verzameling geschriften die bij deze bijzondere groep hoort; de kleine profeten.
 • De kleren van de Charediem

  Achtergronden | Jodendom Tekst, David van Capelleveen
  Dragen ultraorthodoxe Joden alleen maar dezelfde kleding? Op het eerste gezicht lijkt dit zo, en het is voor ons best vreemd. Wij zien onze kledingstijl namelijk als een belangrijke expressie van onze persoonlijke identiteit en willen er juist uniek uitzien. Bij de charediem is er iets anders aan de hand. Wat eigenlijk?
 • De Knecht van de Heere (Jesaja 42)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De komende Koning (Jeremia 23:5-8)

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament | Nieuw Testament Tekst, Pieter A. Siebesma
  Zowel Joden als christenen laten deze bekende tekstgedeelten slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël.
 • De Kruistochten

  Antisemitisme Tekst, Alfred Esch
  Tussen 1097 en 1291 vonden acht kruistochten plaats. Vanuit Europa trokken ‘christenstrijders’ naar het Heilige Land om de stad Jeruzalem te ‘bevrijden’. Binnen twee jaar was de stad op de moslims en de Joden veroverd.
 • De melaatse en de zondaar

  Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
 • De Messias brengt vrede voor Jood en Heiden (Micha 5)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De Messias in het Oude Testament

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament Tekst, Jakob Klein Haneveld
  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.
 • De mezoeza

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse gewoonte een mezoeza aan de deurpost te bevestigen vindt zijn oorsprong in de Bijbel zelf. In Deut. 6:9 staat namelijk: “En gij zult ze (= de woorden van vers 4 en 5) op de posten van uw huis, en aan de poorten schrijven.”
Sluiten