Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • De kleine profeten in historisch Perspectief

  Oud Testament Tekst, David van Capelleveen
  Het volk Israël kreeg in Deuteronomium 18:9-14 een streng verbod om zich in te laten met de magische en occulte praktijken die beoefend werden door omringende volken. De God van Israël zou namelijk zelf profeten doen opstaan die in Zijn naam zouden spreken. In deze Beet Hamidrasj willen we een kort historisch overzicht geven van een verzameling geschriften die bij deze bijzondere groep hoort; de kleine profeten.
 • De Knecht van de Heere (Jesaja 42)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De komende Koning – Jeremia 23:5-8

  Overzichtsstudies Tekst, Pieter A. Siebesma
  5 Zie de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik uit David een rechtvaardige Spruit zal oprichten en Hij zal als koning regeren en met verstand handelen, en Hij zal recht en gerechtigheid uitoefenen in het land.
6 In Zijn dagen zal Juda heil vinden (letterlijk: gered worden) en Israël zal veilig wonen en dit is Zijn naam, waarmee men Hem zal noemen: ‘De HEERE is onze gerechtigheid’.
 • De Kruistochten

  Antisemitisme Tekst, Alfred Esch
  Tussen 1097 en 1291 vonden acht kruistochten plaats. Vanuit Europa trokken ‘christenstrijders’ naar het Heilige Land om de stad Jeruzalem te ‘bevrijden’. Binnen twee jaar was de stad op de moslims en de Joden veroverd.
 • De melaatse en de zondaar

  Nieuw Testament | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Melaatsheid was in Bijbelse tijden niet alleen een ernstige ziekte, het leidde ook tot een tragische breuk met de samenleving en erger nog: met de Tempeldienst. In dit artikel gaan we in op de bijzondere parallellen met zonde en verlossing.
 • De Messias brengt vrede voor Jood en Heiden (Micha 5)

  Profetisch Woord | Christologie Audio, Ton Stier
 • De Messias in het Oude Testament

  Profetisch Woord | Christologie | Oud Testament Tekst, Jakob Klein Haneveld
  De titel ‘Messias’ in het Hebreeuws en ‘Christus’ in het Grieks, betekenen allebei hetzelfde: ‘Gezalfde’. Met deze titel, die de Bijbel reserveert voor koningen, priesters en profeten, wordt ook heel speciaal de Persoon aangeduid in Wie al de plannen en beloften van God samenkomen; de Heere Jezus Christus.
 • De mezoeza

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De Joodse gewoonte een mezoeza aan de deurpost te bevestigen vindt zijn oorsprong in de Bijbel zelf. In Deut. 6:9 staat namelijk: “En gij zult ze (= de woorden van vers 4 en 5) op de posten van uw huis, en aan de poorten schrijven.” Deut. 11:20 herhaalt nog eens: “En schrijf ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten.” Juist deze herhaling onderstreept het belang van dit gebod, weten de rabbijnen.
 • De Mizrak Katan

  Achtergronden Tekst, David van Wijck
  Een stoet priesters in witte kleding loopt door het heuvellandschap van Israël. De twee vooraan blazen op zilveren trompetten, terwijl de andere priesters een lam dragen. Deze lammeren worden straks geslacht.
 • De Mondelinge Wet: van goddelijke oorsprong?

  Achtergronden | Jodendom Tekst, Pieter Siebesma
  Orthodoxe Joden geloven dat toen Mozes op de berg Sinaï van God de Thora ontving, hij tegelijkertijd ook een aantal wetten en voorschriften heeft gekregen die niet zijn opgeschreven, maar die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Dit wordt de mondelinge leer genoemd en zij is voor orthodoxe Joden even belangrijk als de geschreven Thora (Genesis tot en met Deuteronomium) en soms zelfs nog belangrijker. Hiertoe behoren voorschriften dat men vlees en melk niet in een maaltijd mag eten, men op sabbat maar een beperkte afstand mag lopen (de zogenaamde sabbatsreis) en de instelling van de eroev (een symbolische grensafscheiding van bijvoorbeeld een stadswijk waarbinnen Joden op sabbat goederen mogen vervoeren).
 • De perfecte Amerikaanse Jood

  Evangelie voor Israël Tekst, Bob Mendelsohn
  Bob Mendelsohn (1951) is directeur van de Australische tak van de Joodse organisatie ‘Jews for Jesus’. Vanaf dat hij tot geloof in de Messias kwam, is zijn verlangen om iedereen over Jezus te vertellen, in het bijzonder zijn eigen volksgenoten. Als Jood weet hij hoe moeilijk het is om zelfs maar over Jezus na te denken.
 • De priesterlijke zegen (Num. 6:22-27)

  Oud Testament Audio, Piet van der Lugt
 • De rechtvaardige Knecht

  Getuigenissen Tekst, Max Wertheimer
  Als kind van Joodse ouders wordt het orthodox Judaïsme Max Wertheimer met de paplepel ingegoten. Als zestienjarige jongen gaat hij naar Amerika, waar hij een klassieke opleiding volgt en zijn graad in letteren en Hebreeuwse literatuur haalt. Na een rabbinale studie wordt hij officieel tot rabbijn gewijd. Een goed leven, een mooie positie, maar dan verandert er iets …
 • De rode vaars

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, David van Wijck
  Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars, een jonge koe die nog niet heeft gekalfd, tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel.
 • De Satmars: ‘Israël, een misstap en daad van ongeduld!’

  Achtergronden Tekst, Christian Stier
  Wie de New Yorkse wijk Williamsburg binnenrijdt, waant zich direct in een andere wereld. In deze volledig op zichzelf staande buurt wonen Joden van de zogenaamde Satmarbeweging. Een extreme, chassidische stroming, die geen enkel contact met de buitenwereld zoekt en een uitgesproken visie op de staat Israël heeft. Wat weten we van hen? Wat geloven ze en hoe staan ze in het leven?
 • De sjofar

  Jodendom Tekst, Alfred Esch
  De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de Bijbel. In het Oude Testament zien we ‘sjofar' meestal vertaald als ‘bazuin'.
 • De sluier op het gelaat van Mozes

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hugo Bouter
  Waarom deed Mozes een doek voor zijn gezicht, toen de huid van zijn gezicht straalde en welke geestelijke lessen liggen hierin opgesloten?
 • De Tabernakel

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!
 • De Tabernakel

  Christologie | Feesten en offers | Typologie en beelden Audio, Piet van der Lugt
 • De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Oud Testament | Feesten en offers | Typologie en beelden Tekst, Hans van de Lagemaat
  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.
Sluiten