Digitale Bijbelstudies

Digitale Bijbelstudies

 • Gebed van een oude Man

  Getuigenissen | Evangelie voor Israël Tekst, David van Wijck
  Het is 1937. Hitler is aan de macht. In een klein Roemeens dorpje woont een oude Duitse timmerman genaamd Christian Wölfkes. Dagelijks bidt hij: “Heere, ik heb U op aarde gediend. Ik zou zo graag op aarde ook mijn beloning krijgen. Wilt U geven dat ik niet zal sterven voordat ik een Jood bij U heb gebracht?
 • Geboorteaankondigingen en de komende wereld

  Nieuw Testament Tekst, Ton Stier
  Jammer dat bij overdenkingen van de geboorteaankondigingen van de Heere Jezus en Zijn wegbereider Johannes de Doper vaak voorbij wordt gegaan aan de primaire context: Gods plan met Israël. Terwijl de geboorteaankondigingen in Mattheüs en Lukas toch naadloos aansluiten bij wat de oudtestamentische profeten hebben voorzegd over de twee komsten van de Messias en over de komende wereld.
 • Geen woorden, maar daden?

  Evangelie voor Israël Tekst, David van Wijck
  “Geen woorden, maar daden”, zegt het spreekwoord en is ook een gedachte die we vaak toepassen op onze relatie met het Joodse volk. Immers door de beladen kerkgeschiedenis hebben we toch geen recht van spreken meer en moeten we wel getuigen met onze daden. Pas als Joodse mensen vragen stellen, mogen we spreken over ons geloof. Maar draagt deze houding daadwerkelijk bij aan het bekendmaken van het Evangelie?
 • Geloof, hoop en liefde

  Geloofsopbouw Tekst, Hans van de Lagemaat
  “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde” (1 Kor. 13:13). Deze drie woorden komen we nogal eens in dezelfde context in de Bijbel tegen. Het blijkt vooral een rode raad te zijn in Paulus’ brieven aan de Thessalonicenzen.
 • Geloofsbelijdenissen en dogma’s (Jodendom en Christendom: Hetzelfde of toch anders? dl. 2)

  Jodendom | Overzichtsstudies Tekst, Pieter A. Siebesma
  Christenen maken zich veelal druk over de vraag of iemand wel of niet de juiste leer aanhangt. Voor Joden is dit aspect veel minder belangrijk. Of iemand een vrome Jood is wordt niet zozeer bepaald door wat hij gelooft. Het gaat erom of men zich houdt aan de voorschriften van de Thora en de mondelinge wet en daarnaar leeft.
 • Geloven christenen in drie goden?

  Oud Testament Tekst, Leopold Cohn
  Het merendeel van de Joodse bevolking is ervan overtuigd dat christenen in drie verschillende goden geloven. In dit artikel willen we laten zien dat het geloof in een drie-eenheid (niet in drie verschillende goden), in overeenstemming is met wat Mozes en de profeten schreven.
 • Genesis en Openbaring

  Profetisch Woord | Overzichtsstudies Tekst, Ton Stier
  Als eerste Bijbelboek is Genesis het boek van het begin en is in de Hebreeuwse te vinden onder de naam Beresjit (letterlijk: in begin). In Genesis vinden we dan ook veel beginselen van de grote waarheden van Gods Woord. Waarheden in kiemvorm beschreven, worden in de rest van de Bijbel verder uitgewerkt.
 • Getto van Warschau

  Achtergronden | Antisemitisme Tekst, Leen van Dijk
  Vanaf de 15e eeuw woonden er Joden in Warschau. In de 19e eeuw groeide de Joodse bevolking snel en kreeg de stad de grootste Joodse gemeenschap in Europa, en in de 20e eeuw op New York na de grootste ter wereld.
 • Getuigenis van Dov Bikas

  Getuigenissen Audio, Dov Bikas
  Dovs vader verdronk zijn verdriet over zijn familieleden die omkwamen in de Holocaust. Dov zelf raakte verslaafd aan de drugs, maar werd daarvan bevrijd toen hij Yeshua leerde kennen als zijn Messias. Luister naar dit indrukwekkende getuigenis.
 • Getuigenis van Richard Harvey

  Getuigenissen Audio, Richard Harvey
  Richard Harvey woont in Engeland, maar verblijft ook grote delen van het jaar in Israël. Als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan theologische opleidingen, onderwijst hij in Engeland, Israël en op vele andere plaatsen in de wereld. Hij schrijft en onderwijst onder meer over wat het betekent om Joods te zijn en in Jeshua (Jezus) te geloven. Luister naar zijn getuigenis hoe hij hiertoe is gekomen.
 • Gods heilige tempel in het Messiaanse rijk

  Profetisch Woord | Oud Testament Tekst, Ton Stier
  Heiligheid is een van de sleutelwoorden in de beschrijving van de tempel in het Vrederijk, die door inwoning van de Messias een centrale plaats zal innemen. Het is met name dit aspect waar we in deze studie bij willen stilstaan.
 • Gods liefde voor Israël

  Audio, Piet van der Lugt
 • Gods plan met Israël

  Profetisch Woord Audio, Bastin Romijn
 • Gods Woord in Auschwitz

  Evangelie voor Israël Tekst, Rose Warmer
  Voordat de Holocaust begon had de Joodse Rose Warmer haar Messias gevonden. Ondanks de verschrikkingen van Auschwitz, waar ze voortdurend oog in oog stond met de dood, verloor ze niet haar geloof in haar Messias. Integendeel, in de kampen getuigde ze onder haar volksgenoten en wees velen op het volbrachte werk van hun Messias.
 • Gog en Magog

  Oud Testament Tekst, Piet van der Lugt
  In de Bijbel komen we Gog en Magog een aantal malen tegen in het kader van profetieën over de eindtijd. Er bestaan nogal wat verschillende uitleggingen over de locatie en de aard van de namen. In dit artikel willen we, uiteraard Schrift met Schrift vergelijkend, deze namen eens bestuderen.
 • Hagar en de God die ziet

  Bijbelse personen | Oud Testament Tekst, Hugo Bouter
  Een onverwachte ontmoeting bij een bron: dat is het thema van Genesis 16. De waterbron is vaak de plek van ontmoeting en dat niet alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen de mens en God Zélf.
 • Hagar of Sara

  Bijbelse personen | Typologie en beelden Tekst, Harry Honigh
  Veel Joodse gelovigen worstelen met de vraag welke plaats de wet in hun persoonlijk leven en in hun gemeente zou moeten hebben. Ook onder niet-Joodse gelovigen bestaat over dit onderwerp veel verschil van inzicht. Reden genoeg om een en ander nader te bezien.
 • Hebreeuws - een heilige taal!?

  Achtergronden Tekst, Pieter A. Siebesma
  Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Waarom zou God juist deze taal hebben gebruikt om daarin Zijn Woord aan het volk van Israël te geven? Zegt dat ook niet iets over de taal zelf?
 • Hebreeuws en Grieks denken

  Achtergronden Tekst, Pieter Siebesma
  Er wordt wel eens opgemerkt dat we als gelovigen niet meer Grieks maar Hebreeuws moeten gaan denken. Een dergelijke aansporing is echter gemakkelijker gezegd dan opgevolgd. In deze studie gaan we in op de achtergronden van de Joodse en Griekse (denk)wereld.
 • Heeft God opdracht gegeven tot genocide?

  Profetisch Woord | Oud Testament | Geloofsopbouw Tekst, Gábor Locht
  Sommige Bijbelteksten kunnen je behoorlijk in verwarring brengen. Je wilt graag geloven dat God goed en rechtvaardig is, maar soms knaagt de twijfel wanneer iemand je lastige teksten voor de voeten werpt.
Sluiten