Berichten over Achtergronden

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

  Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In de tijd van de apostelen en in de tweede eeuw zijn er veel Joden zowel in het land Israël als daarbuiten tot het geloof in de Messias gekomen. Vanaf de derde eeuw, als de overgrote meerderheid van de christelijke gemeenten uit niet-Joden bestaat en het christendom vanaf Constantijn de Grote de staatsgodsdienst in Europa wordt, verandert dat. Tot aan de negentiende eeuw zijn het vooral individuele Joden die in de Heere Jezus als Messias geloven. Het antisemitisme en de daarmee gepaard gaande discriminatie en achterstelling van Joden maken het christelijk geloof niet aantrekkelijk.

  Lees meer

 2. Fritz Haber.png

  Fritz Haber - Geniaal, gevierd en omstreden

  Jacqueline Looman - 27 oktober 2020

  Fritz Haber kreeg in 1918 de Nobelprijs voor de Scheikunde, maar staat ook te boek als het genie dat de basis heeft gelegd voor de productie van Zyklon-B: het gifgas dat in de vernietigingskampen werd gebruikt.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Europa-en-het-antisemitisme.png

  Europa en het antisemitisme

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Hoe valt het te verklaren dat Europa zo’n sterk antisemitisme kent? Niet alleen tijdens de Holocaust die zes miljoen Joden het leven kostte. Ook in de bijna tweeduizend jaar daarvoor kwamen naar schatting zes miljoen Joden in Europa om als gevolg van pogroms en moordpartijen.

  Lees meer

 4. Bijbelstudies-Erfzonde.jpg

  Erfzonde

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Orthodoxe Joden en orthodoxe christenen hebben het Oude Testament gemeenschappelijk. Toch worden op basis van dezelfde Bijbelgedeelten geheel verschillende conclusies getrokken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de visie op de erfzonde en bij de vraag of een mens zich wel of niet aan de Thora kan houden.

  Lees meer

 5. Eindtijdverwachting binnen het Jodendom.png

  Eindtijdverwachting binnen het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Net zoals onder christenen verschillend wordt gedacht over de toekomst van deze wereld, hebben ook Joden diverse opvattingen over hoe het met de wereld zal aflopen. Hier volgt een overzicht.

  Lees meer

 6. De Satmars.png

  Een onbekende wereld

  David van Wijck - 26 oktober 2020

  Tijdens mijn eerste bezoek aan de Klaagmuur was ik onder de indruk van de biddende en dansende Joodse mannen. Als christenen kunnen we een voorbeeld nemen aan hun toewijding.

  Lees meer

 7. Een nieuw begin.png

  Een nieuw begin

  Pieter A. Siebesma - 26 oktober 2020

  Veel christenen hebben het idee dat de Messiaans Joodse beweging een nieuw verschijnsel is, dat pas vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw is ontstaan. Maar dat is niet juist. In de negentiende eeuw gingen voor het eerst sinds de begintijd van de christelijke gemeente veel Joden Jezus als Messias volgen.

  Lees meer

 8. Een lange moeizame weg.png

  Een lange moeizame weg

  Sergey Dariy - 26 oktober 2020

  Er is een bekend Joods gezegde over twee synagogen in dezelfde straat: de een is om te bezoeken, de ander om te mijden. Uit de Joodse geschiedenis leren we veel over de confrontatie tussen de chassidim en mitnagdim in de 18e en 19e eeuw en over de discussies, die er nog steeds zijn, tussen de religieuze zionisten en de antizionisten.

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-een-cadea-voor-Jeruzalem.tif

  Een cadeau voor Jeruzalem

  David van Wijck - 22 oktober 2020

  “Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.

  Lees meer

 10. Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

  De toekomstige tempel in het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 22 oktober 2020

  Veel evangelische christenen menen dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Maar hoe denken orthodoxe Joden hierover? Verwachten zij de herbouw van de tempel? Zo ja, zullen er dan ook nog offers worden gebracht en zo niet, wat zal dan de functie van de priesters zijn?

  Lees meer

Sluiten