Berichten over Feesten en offers

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

  Heeft Jezus de Wet afgeschaft?

  Michael. L. Brown - 16 december 2020

  De Joodse dr. Michael Brown geeft gastlezingen op theologische instituten, heeft als auteur tal van boeken en artikelen op zijn naam staan, waaronder een vijfdelige serie: ‘Answering Jewish objections against Jesus’1. Ook debatteert hij met rabbijnen op radio en televisie en laat vanuit de Schriften zien dat Jezus de Messias is. In deze Beet Hamidrasj gaat Brown in op de vraag of de Heere Jezus de wet heeft afgeschaft en hoe we dat moet zien in het licht van de brieven van Paulus.2

  Lees meer

 2. Bijbelstudie-Audio.png

  Poeriem

  Ton Stier - 26 november 2020

  Naast een vervolgde kerk is er ook de vervolgde synagoge. De Joodse gemeenschap wordt voortduren bedreigd.

  Lees meer

 3. Bijbelstudie-Audio.png

  Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Ton Stier - 26 november 2020

  Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Heere. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. 

  Lees meer

 4. Bijbelstudie-Audio.png

  Het Wekenfeest (Leviticus 23:15-21)

  Piet van der Lugt - 20 november 2020

  Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewogen: de Heere Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Heere Jezus Christus. 

  Lees meer

 5. Bijbelstudie-Audio.png

  Het Lam (Ex. 12)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Het Lam werd door de Heere aangewezen als middel om uit Egypte te komen en speelt daarom een cruciale rol.

  Lees meer

 6. Bijbelstudie-Audio.png

  Het feest van de Bazuinen

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Het Joodse Nieuwjaar wordt ingeleid met het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? 

  Lees meer

 7. Bijbelstudie-Audio.png

  De Tabernakel: audio studie

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Een studie naar aanleiding van Exodus 25:1-9.

  Lees meer

 8. Bijbelstudie-Audio.png

  De Feesten van de Heere (serie)

  Hans van de Lagemaat - 12 november 2020

  Studieserie over de Feesten van de Heere

  Lees meer

 9. Bijbelstudie-Waterbeken-en-Poeriem.png

  Waterbeken en Poerim

  Hans van de Lagemaat - 9 november 2020

  Stijlfiguren in de Bijbel zijn heel interessant. Wat betekent bijvoorbeeld dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand des HEEREN? En welk verband is er met Poerim?

  Lees meer

 10. Bijbelstudie-Waarom-offerdienst-in-de-nieuwe-tempel.png

  Waarom offerdienst in de nieuwe tempel?

  Ton Stier - 5 november 2020

  In Ezechiël 40 t/m 46 staat heel uitgebreid een tempel beschreven, met precieze afmetingen, etc.. Opmerkelijk daaraan is dat het lijkt dat deze tempel nog niet gebouwd is en dat de Heere zegt dat Hij daar onder de Israëlieten zal wonen tot in eeuwigheid (43:7). Ik worstel ermee dat in deze toekomstige tempel nog allerlei offers worden gebracht terwijl Jezus toch het Ene Volmaakte Offer is?

  Lees meer

Sluiten