Leugenachtige beeldvorming over Israël

Bijbelstudie-Poerim.png Naar overzicht Print pagina

Leugenachtige beeldvorming zoals we die de laatste tijd over Israël tot ontwikkeling zien komen, is slechts een nieuw hoofdstuk aan een eeuwenoude geschiedenis. Genesis 3 en de Poerimgeschiedenis voorzien ons van een opmerkelijke context.

Een oude strategie

Het creëren van een leugenachtige beeldvorming over je vijand is een oeroude strategie, die teruggaat op Genesis 3. De satan komt niet alleen naar de mens met een pertinente leugen “u zult zeker niet sterven” (als gevolg van overtreding van Gods gebod), maar ook met een leugenachtige beeldvorming over Gods ‘verborgen agenda’. “God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend” (Gen. 3:5). God is volgens de slang de kwade genius, wiens tactieken in het belang van de mens ontmaskerd moeten worden. In het Israëlisch-Palestijns conflict zien we dat niet wapens, maar leugenachtige beeldvorming in toenemende mate inzet van de strijd is geworden. Maurice Swirc, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch weekblad, verwijst naar een oude Chinese wijsheid: ‘Het probleem is niet dat de mensen dingen niet weten, maar dat ze zoveel dingen weten die niet waar zijn’. Illustratief voor deze wijsheid noemt hij Pensioenbelegger PGGM, die volgens documenten uit 2013 wel investeert in een Chinese oliemaatschappij, die in het door China bezette Tibet olie omhoog pompt, maar als het om Israëlische banken en bedrijven gaat, plotseling in gewetensnood komt. Israël zou namelijk apartheidspolitiek bedrijven.

Met de recente dood van Nelson Mandela (wereldwijd door vriend en vijand als messiaans icoon bewierookt), spreekt het veelgeziene spandoek ‘koop geen Israëlische apartheidsproducten’ meer dan ooit tot de verbeelding. Hoe die verbeelding op geraffineerde wijze tot stand kan komen, zien we opnieuw in de oeroude geschiedenis van Genesis 3: “En de vrouw zag  dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog , ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan”. De tactische volgorde is duidelijk: de waarheid verhullen in leugenachtige beeldvorming die uitmondt in de daad: het toe-eigenen van de verboden vrucht en tenslotte de ander deelgenoot proberen te maken. Immers in het collectief vervaagt het geweten, ontwikkelt zich de leugen en is de zonde geen zonde meer. Langs deze route zien we vandaag in ras tempo een collectief anti-Israëlsentiment tot ontwikkeling komen, die veel Joden met huiver aan de jaren dertig van de vorige eeuw herinnert. Verbijsterend hoe bijvoorbeeld de Franse cabaretier Dieudonné (met 400.000 Facebookfans), volle zalen weet te amuseren met afschuwwekkende ‘grappen’ over de Sjoa.

Antisemitisme is een verbroederende factor geworden voor rechts nationalisten, die Hitlers gedachtegoed koesteren, extreem linkse groeperingen, die hun antikapitalistische ideologie graag via de complottheorie over de Joodse lobby in de zakenwereld levend houden en radicale moslims, die met de religieuze component hun identiteit demonstreren. Dieudonné’s nieuwe symboolgroet; de quenelle , die inmiddels ook naar Nederland is overgewaaid, is een variant van de Hitlergroet, waarmee aanhangers (quenelliers ) zich liefst bij Joodse instellingen en Holocaustmonumenten laten fotograferen. Overigens was het sterk opkomende antisemitisme al in 2004 aanleiding voor de vorige maand overleden Ariël Sjaron, Franse Joden aan te moedigen aliya te maken.

De uitvergrotingsfactor

In de leugenachtige beeldvorming omtrent Israël is er natuurlijk ook de uitvergrotingsfactor, die nota bene door Maurice Wilbrink, woordvoerder van PGGM, als excuus wordt aangevoerd: “Wij opereren wereldwijd en worden overal gewezen op de maatschappelijke context van onze beleggingen. Omdat Israël en de Palestijnse Gebieden zo onder een vergrootglas liggen, worden we inderdaad vaker aangesproken op deze investeringen dan op bijvoorbeeld activiteiten in door Marokko bezette gebieden in de Westelijke Sahara”.

De invloed van NGO's

Maar wie legt dat vergrootglas over Israël? O, nee, niet de Nederlandse regering, die verklaart tegen een algehele boycot van Israël te zijn en bij monde van premier Rutte een uitstekende relatie met Israël zegt te hebben. De vraag is of je met zulke vriendschapsrelaties nog vijanden nodig hebt? Nee, geen boycot, maar wel een ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering voor bedrijven die met ‘besmette’ Israëlische bedrijven zaken doen. En wat te denken van NGO’s (Non gouvernementele organisaties), die door de Nederlandse staat worden gesubsidieerd en wel degelijk lobbyen bij Nederlandse bedrijven voor zogenaamde BDS-campagnes : ‘boycot, desinvesteer en sancties’. Een grote speler op dit veld is Al-Haq , een Palestijnse NGO, die niet alleen met Nederlands overheidsgeld wordt gefinancierd, maar ook wordt ondersteund door Nederlandse NGO’s als Cordaid, Oxfam-Novib en ICCO. Organisaties die op hun beurt weer met Nederlands overheidsgeld worden gesubsidieerd. En zo is de cirkel weer rond.

Poerim

Inmiddels maken de Joodse gemeenschappen zich wereldwijd op om deze maand (16 maart) het Poerimfeest te vieren. Wie zich de geschiedenis van de Dreyfusaffaire in Frankrijk herinnert, waarbij de Joodse officier Alfred Dreyfus onterecht werd beschuldigd van spionage voor Duitsland, herkent de verbanden met de Poerimgeschiedenis. Het enkele feit dat Dreyfus Joods was, bleek voldoende aanleiding voor een enorme oprisping van antisemitisme onder de Franse bevolking. En wat was de aanleiding voor Hamans plan tot een Joodse genocide? “Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want zij hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai, weg te vagen” (Esther 3:5, 6). Hoewel Gods Naam in het boek Esther verborgen blijft, laat Hij Zich niet ontbetuigd. Onder Zijn regie wordt Haman in zijn eigen theaterstuk op ironische wijze ontmaskerd, vernederd en omgebracht. En dat door slecht één ding over het hoofd te zien, waaraan zijn vrouw en vrienden hem fijntjes herinneren: “Als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen”. Jammer dat de Poerimgeschiedenis zo weinig bekendheid heeft. Het zou Israël meer rust geven en Israëls vijanden voor zelfdestructie behoeden.

NEDERLANDSE BEDRIJVEN DIE ZICH ONDER DRUK TERUGTROKKEN UIT ISRAËL

• Pensioenfonds PGGM
• Nederlands ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV
• Bouwbedrijf Lima Holding BV uit Dordrecht, waar zelfs invallen in kantoren en woningen van directeuren hebben plaatsgevonden.
• Waterbedrijf Vitens

BEDRIJVEN DIE ‘GENOMINEERD’ ZIJN OM DOOR AL-HAQ BENADERD TE WORDEN
• Unilever
• Veolia (Europees vervoersbedrijf)
• G4S (Brits beveiligingsbedrijf)
• Heidelberg (Duitse cementmaker)

Bronnen: weekblad Elsevier, NIW, Trouw, diverse internetpagina’s.

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten