De Ethiopische Joden

Ethiopische Joden.jpg Naar overzicht Print pagina

Al honderden jaren woonde in Ethiopië een grote groep ‘zwarte’ Joden, die wij nu kennen als de Falasja’s. Zelf noemen ze zich liever Beta Israël, Huis van Israël, omdat Falasja vreemdeling of banneling betekent. Israël telt nu ruim 155.000 inwoners van Ethiopische af komst en de meesten van hen wonen in het centrale en zuidelijke deel van het land. Wie zijn zij? 

In Ethiopië leefden ze hun eigen Joodse godsdienst na: Mozaïsch en gebaseerd op de Ethiopische versie van de Thora. De Falasja’s hadden hun eigen mondelinge overlevering; geen kennis van de Hebreeuwse taal en ook niet van de Talmoed en Misjna, de rabbijnse wetgeving. Ze hielden zich aan de sabbat, maar aten niet koosjer. Bij hen liep de afstammingslijn via de vader. 

ERKENNING ALS JOODS 

Pas in 1975 hebben de Israëlische religieuze autoriteiten en de regering de Falasja’s erkend als Joods. De eerste groep Ethiopische Joden immigreerde al in 1954 en daarna nog vele anderen in de jaren ’70. Hierna volgen- den in de tachtiger jaren nog drie grote operaties: Opera- ties Mozes en Jozua en in 1991 Operatie Salomo. 

DE FALASJA MURA 

Een bijzondere groep vormde de Falasja Mura, een groep Ethiopische Joden die ooit- onder dwang - was overgegaan tot het christendom. Felle oppositie vanuit orthodoxe hoek en begrotingsproblemen hadden hun alija jaren vertraagd. 

Omdat de leden van de Falasja Mura volgens de rabbijnse normen bekeerlingen zijn, moeten zij een formele bekeringsprocedure tot het jodendom (gioer) ondergaan. De eerste fase van het proces bestaat uit de bestudering van het jodendom, die basiskennis omvat zoals bidden, het uitspreken van zegeningen en kennis van de Joodse feesten. Hierna volgt een toets. Voor de jongeren is dit geen probleem, maar veel ouderen, van wie sommigen zelfs analfabeet zijn, slagen niet in één keer voor de test. Hierna volgt: voor de mannen een besnijdenis, een ritueel reinigingsbad én eventueel een huwelijksceremonie. Om door de rabbijnen als Joods te worden erkend, moeten vervolgens alle getrouwde Falasja Mura’s ook hertrouwen. Reden: het Israëlische Rabbinaat erkent hun huwelijk niet. De meeste Falasja Mura’s begrijpen en accepteren de bekeringsprocedure, maar ervaren de hertrouwceremonie als een enorme vernedering. Sommigen van hen moesten opnieuw trouwen terwijl ze al 50 jaar waren getrouwd en ook al (klein)kinderen hadden. 

RACISME IN ISRAËL 

Hoewel de Israëli’s in eerste instantie erg trots en enthou- siast waren om de Ethiopische Joden naar Israël te halen, is de groep toch regelmatig mikpunt van discriminatie. Ook op religieus terrein, want pas in 2018 heeft de staat officieel de kesim, de spirituele leiders van de Falasja- gemeenschap, erkend. Voor die tijd mochten zij geen religieuze ceremoniën op (eigen) feestdagen leiden. Een ander groot schandaal dat aan het licht kwam, was dat veel Ethiopische vrouwen zijn gedwongen om een injectie met een anticonceptiemiddel te accepteren als ze naar Israël wilden emigreren. En zelfs in het Israëlische leger liepen Ethiopische Israëli’s tegen racisme aan, omdat ze vaak automatisch terechtkwamen in de ‘zwarte’ eenheden. 

Uit onderzoek van het Israëlische CBS blijkt ook dat steeds meer jonge Ethiopische Israëli’s voor zichzelf geen toekomst zien in het land vanwege de discriminatie en het racisme. Hun ouders hadden in Ethiopië te maken met antisemitisme; hun joods-zijn was daar het probleem, maar nooit hun huidskleur. 

Eigenlijk zou je juist van de Israëli’s verwachten dat zij geen mensen uitsluiten en discrimineren. Maar helaas is de Joodse staat ook wat raciale kwesties betreft ‘een volk als alle andere’ geworden. 

10Joden1Messias10 Joden, 1 Messias

In 10 Joden, 1 Messias maak je kennis met tien Israëliërs die vertellen over hun geloof in de Here Jezus. Ze wonen allemaal in het land, maar hebben totaal verschillende achtergronden. Daarom krijg je ook informatie over die achtergronden. Je leert dat Israël een immigrantenland is, je leert over de geschiedenis van de Messiaanse beweging, over ultraorthodoxe Joden, Ethiopische Joden en Russische Joden. Al die verhalen maken één ding duidelijk: Joodse mensen moeten bekendgemaakt worden met hun Messias. En als ze Hem dan leren kennen, voelen ze zich vaak meer Joods dan ooit te voren.
Meer info >>

Deel dit artikel via


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten