Kennisbank

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-OnzekereTijd.png

  Onzekere tijd

  Sebastiaan de Graaf - 6 april 2023

  Wij leven in een onzekere tijd. In ons land hebben we te maken met een veelvoud aan crises. Ik werk in een noodopvang voor minderjarige asielzoekers. Op deze plek komen asielcrisis, jeugdzorgcrisis, onderwijscrisis en wooncrisis samen. En dan hebben wij het nog niet over de persoonlijke problemen van deze jongeren. Kort geleden las ik dat er op korte termijn ook nog een enorm tekort zal zijn aan opvangplaatsen voor asielzoekers. De maatschappij zal hierdoor ontwricht raken.

  Lees meer over "Onzekere tijd"

 2. Bijbelstudie-Job.png
 3. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Vanaf hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich voor God meende te kunnen verdedigen. God lijkt daarbij soms gebruik te maken van een vleugje ironie om de verhouding tussen Hem en Job in de juiste proportionaliteit terug te brengen. Na Jobs hart te hebben geraakt, krijgt hij zijn verloren bezittingen verdubbeld terug. 

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 9, slot) - Jobs eerste bezittingen verdubbeld"

 4. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In hoofdstuk 37 doorbreekt God Zijn stilzwijgen. In plaats van Job te informeren over de aanleiding voor zijn lijden, bevraagt de Heere hem over zijn kennis waarmee hij zich onbevreesd voor God meende te kunnen verdedigen.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 8) - Job door God bevraagd"

 5. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Voordat God in hoofdstuk 38 Zijn stilzwijgen doorbreekt, richt zich eerst nog een vierde spreker tot Job. Het is Elihu, die in vier belangrijke toespraken Job als het ware voorbereidt op het moment dat God rechtstreeks tot hem gaat spreken. 

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 7) - Toespraken van Elihu"

 6. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid

  Ton Stier - 23 maart 2023

  We maken deze keer een sprong naar onder andere hoofdstuk 19, Jobs vijfde toespraak. Hierin beschrijft hij het dieptepunt van zijn ellende, maar ook het hoogtepunt van zijn hoop en vertrouwen op Gods toekomstige verlossing.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 6) - Van lijden tot heerlijkheid"

 7. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoewel hun intentie goed lijkt te zijn, blijkt later dat er nog wel enkele kanttekeningen te plaatsen zijn bij de troost en het medeleven van Jobs vrienden. Het spreekwoord luidt niet voor niets: In nood leert men zijn vrienden kennen.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 5) - Bedenkelijke troost van Jobs vrienden"

 8. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Job 2:11 tot en met hoofdstuk 37 bevat de dialogen tussen Job en zijn drie vrienden. De vrienden houden elk drie toespraken, die worden afgewisseld met een antwoord van Job. In deze aflevering willen we vooral de wonderlijke lijnen ontdekken tussen Jobs lijden en het lijden van Christus, zoals in deze dialogen door Job wordt verwoord.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 4) - Profetische lijnen van Jobs lijden naar Christus’ lijden"

 9. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen

  Ton Stier - 23 maart 2023

  In onze vorige aflevering zagen we dat satan niet alomtegenwoordig, noch alwetend, noch almachtig is. Zonder Gods toestemming kan hij dus niet de hand slaan aan Jobs bezittingen of gezondheid. Maar die toestemming krijgt satan wel, op voorwaarde dat Jobs leven gespaard blijft.

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 3) - De Heere heeft gegeven en genomen"

 10. Bijbelstudie-Job.png

  Levenslessen uit het boek Job (dl. 2) - Onthulling van de onzienlijke wereld

  Ton Stier - 23 maart 2023

  Hoofdstuk 1 en 2 van het boek Job geven een opmerkelijke onthulling van de geestelijke wereld alsmede een leerzame ontmaskering van satan als persoon en zijn geheime agenda. 

  Lees meer over "Levenslessen uit het boek Job (dl. 2) - Onthulling van de onzienlijke wereld"

Sluiten