Berichten over Achtergronden

Weblogberichten

 1. Kleine profeten.png

  Hebreeuws - een heilige taal!?

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Waarom zou God juist deze taal hebben gebruikt om daarin Zijn Woord aan het volk van Israël te geven? Zegt dat ook niet iets over de taal zelf?

  Lees meer over "Hebreeuws - een heilige taal!?"

 2. Bijbelstudie-Getto-van-Warschau.png

  Getto van Warschau

  Leen van Dijk - 27 oktober 2020

  Warschau is de hoofdstad van Polen sinds 1596. De stad ligt op beide oevers van de rivier de Weichsel, tweederde op de westelijke oever, eenderde op de oostelijke. Vanaf de 15e eeuw woonden er Joden in Warschau. In de 19e eeuw groeide de Joodse bevolking snel en kreeg de stad de grootste Joodse gemeenschap in Europa, en in de 20e eeuw op New York na de grootste ter wereld.

  Lees meer over "Getto van Warschau"

 3. Bijbelstudie-Gebed-en-Hebreeuwse Christenen.jpg

  Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  In de tijd van de apostelen en in de tweede eeuw zijn er veel Joden zowel in het land Israël als daarbuiten tot het geloof in de Messias gekomen. Vanaf de derde eeuw, als de overgrote meerderheid van de christelijke gemeenten uit niet-Joden bestaat en het christendom vanaf Constantijn de Grote de staatsgodsdienst in Europa wordt, verandert dat. Tot aan de negentiende eeuw zijn het vooral individuele Joden die in de Heere Jezus als Messias geloven. Het antisemitisme en de daarmee gepaard gaande discriminatie en achterstelling van Joden maken het christelijk geloof niet aantrekkelijk.

  Lees meer over "Gebed en Hebreeuwse christenen in de 19e eeuw"

 4. Fritz Haber.png

  Fritz Haber - Geniaal, gevierd en omstreden

  Jacqueline Looman - 27 oktober 2020

  Fritz Haber kreeg in 1918 de Nobelprijs voor de Scheikunde, maar staat ook te boek als het genie dat de basis heeft gelegd voor de productie van Zyklon-B: het gifgas dat in de vernietigingskampen werd gebruikt.

  Lees meer over "Fritz Haber - Geniaal, gevierd en omstreden"

 5. Bijbelstudie-Europa-en-het-antisemitisme.png

  Europa en het antisemitisme

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Hoe valt het te verklaren dat Europa zo’n sterk antisemitisme kent? Niet alleen tijdens de Holocaust die zes miljoen Joden het leven kostte. Ook in de bijna tweeduizend jaar daarvoor kwamen naar schatting zes miljoen Joden in Europa om als gevolg van pogroms en moordpartijen.

  Lees meer over "Europa en het antisemitisme"

 6. Bijbelstudies-Erfzonde.jpg

  Erfzonde

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Orthodoxe Joden en orthodoxe christenen hebben het Oude Testament gemeenschappelijk. Toch worden op basis van dezelfde Bijbelgedeelten geheel verschillende conclusies getrokken. Dat zien we bijvoorbeeld bij de visie op de erfzonde en bij de vraag of een mens zich wel of niet aan de Thora kan houden.

  Lees meer over "Erfzonde"

 7. Eindtijdverwachting binnen het Jodendom.png

  Eindtijdverwachting binnen het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 27 oktober 2020

  Net zoals onder christenen verschillend wordt gedacht over de toekomst van deze wereld, hebben ook Joden diverse opvattingen over hoe het met de wereld zal aflopen. Hier volgt een overzicht.

  Lees meer over "Eindtijdverwachting binnen het Jodendom"

 8. De Satmars.png

  Een onbekende wereld

  David van Wijck - 26 oktober 2020

  Tijdens mijn eerste bezoek aan de Klaagmuur was ik onder de indruk van de biddende en dansende Joodse mannen. Als christenen kunnen we een voorbeeld nemen aan hun toewijding.

  Lees meer over "Een onbekende wereld"

 9. Een nieuw begin.png

  Een nieuw begin

  Pieter A. Siebesma - 26 oktober 2020

  Veel christenen hebben het idee dat de Messiaans Joodse beweging een nieuw verschijnsel is, dat pas vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw is ontstaan. Maar dat is niet juist. In de negentiende eeuw gingen voor het eerst sinds de begintijd van de christelijke gemeente veel Joden Jezus als Messias volgen.

  Lees meer over "Een nieuw begin"

 10. Een lange moeizame weg.png

  Een lange moeizame weg

  Sergey Dariy - 26 oktober 2020

  Er is een bekend Joods gezegde over twee synagogen in dezelfde straat: de een is om te bezoeken, de ander om te mijden. Uit de Joodse geschiedenis leren we veel over de confrontatie tussen de chassidim en mitnagdim in de 18e en 19e eeuw en over de discussies, die er nog steeds zijn, tussen de religieuze zionisten en de antizionisten.

  Lees meer over "Een lange moeizame weg"

Sluiten