Berichten over Achtergronden

Weblogberichten

 1. Een lange moeizame weg.png

  Een lange moeizame weg

  Sergey Dariy - 26 oktober 2020

  Er is een bekend Joods gezegde over twee synagogen in dezelfde straat: de een is om te bezoeken, de ander om te mijden. Uit de Joodse geschiedenis leren we veel over de confrontatie tussen de chassidim en mitnagdim in de 18e en 19e eeuw en over de discussies, die er nog steeds zijn, tussen de religieuze zionisten en de antizionisten.

  Lees meer over "Een lange moeizame weg"

 2. Bijbelstudie-een-cadea-voor-Jeruzalem.tif

  Een cadeau voor Jeruzalem

  David van Wijck - 22 oktober 2020

  “Laten we Jeruzalem een cadeau geven!” In meerdere filmpjes op YouTube doet Yehuda Glick zijn hartstochtelijke oproep. Het cadeau voor het vijftigjarig jubileum van de herenigde stad moet volgens hem een verbond zijn: Het Jeruzalemverbond van vrede.

  Lees meer over "Een cadeau voor Jeruzalem"

 3. Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

  De toekomstige tempel in het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 22 oktober 2020

  Veel evangelische christenen menen dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Maar hoe denken orthodoxe Joden hierover? Verwachten zij de herbouw van de tempel? Zo ja, zullen er dan ook nog offers worden gebracht en zo niet, wat zal dan de functie van de priesters zijn?

  Lees meer over "De toekomstige tempel in het Jodendom"

 4. Bijbelstudie-De-Therapeuten.png

  De Therapeuten, een vrome Joodse groep

  Henk Heijkoop - 21 oktober 2020

  De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent deze onbekende, in stilte levende Joodse groep aan de vergetelheid te ontrukken en ons inzage te geven in hun gewoonten en inzichten.

  Lees meer over "De Therapeuten, een vrome Joodse groep"

 5. Bijbelstudie-De-talliet.png

  De Talliet

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  De talliet (Hebr.: ‘kleed’) of wel de gebedssjaal, had oorspronkelijk meer weg van een mantel dan de tegenwoordige sjaal. Die ‘mantel’ omhulde het hele lichaam, zoals de gelovige, symbolisch, omhuld wordt door Gods liefde.

  Lees meer over "De Talliet"

 6. Bijbelstudie-De-Shofar.png

  De sjofar

  Alfred Esch - 21 oktober 2020

  De sjofar of ramshoorn is misschien wel het bekendste instrument uit de Bijbel. In het Oude Testament zien we ‘sjofar' meestal vertaald als ‘bazuin'. In Exodus wordt melding gemaakt van ‘het geluid ener zeer sterke bazuin' (19:16), een geluid dat dus welbekend was bij het volk Israël. 

  Lees meer over "De sjofar"

 7. Bijbelstudie-Nederzettingen.png

  De nederzettingen

  Redactie - 21 oktober 2020

  De bouw van Israëlische nederzettingen wordt het grootste obstakel genoemd op de weg naar vrede tussen de Palestijnen en Israël. Je hoort er elke week wel wat over in het nieuws. Maar wat is precies een nederzetting en wie wonen daar?

  Lees meer over "De nederzettingen"

 8. Bijbelstudie-Godsnaam.png

  De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Over de naam van God in het Oude Testament zijn vele dikke boeken en ontelbare artikelen geschreven. Waarom is hierover zoveel geschreven? Hieronder geef ik een beknopte samenvatting van al deze discussies. Ik heb voor de duidelijkheid deze studie in drie punten opgebouwd.

  Lees meer over "De naam van God in het Oude Testament door de eeuwen heen"

 9. Bijbelstudie-Chassidim-en-Rosj-Hasjana.png

  De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?

  Pieter A. Siebesma - 21 oktober 2020

  Orthodoxe Joden geloven dat toen Mozes op de berg Sinaï van God de Thora ontving, hij tegelijkertijd ook een aantal wetten en voorschriften heeft gekregen die niet zijn opgeschreven, maar die van generatie op generatie zijn overgeleverd. Dit wordt de mondelinge leer genoemd en zij is voor orthodoxe Joden even belangrijk als de geschreven Thora (Genesis tot en met Deuteronomium) en soms zelfs nog belangrijker.

  Lees meer over "De Mondelinge Wet van goddelijke oorsprong?"

 10. De Mizrak Katan.png

  De Mizrak Katan

  David van Wijck - 21 oktober 2020

  Een stoet priesters in witte kleding loopt door het heuvellandschap van Israël. De twee vooraan blazen op zilveren trompetten, terwijl de andere priesters een lam dragen. Deze lammeren worden straks geslacht. 

  Lees meer over "De Mizrak Katan"

Sluiten