Berichten over Feesten en offers

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Toe-Bisjwat-de-les-van-de-bomen.png

  Toe Bisjwat, vandaag en in de toekomst

  Ton Stier - 17 januari 2022

  Op de 17e van deze maand viert de Joodse gemeenschap Toe Bisjwat, ook wel bekend als Chag La'ielanot, het bomenfeest. Terwijl in de maand januari Europa nog volop in de ban van de winter verkeert, begint in Israël de natuur te ontwaken. Openspringende boomknoppen getuigen van nieuw leven en kondigen het nieuwe zomerseizoen aan. Vandaar dat de Misjna1 spreekt over Rosj Hasjana La'ielanot, het nieuwjaar voor de bomen.

  Lees meer over "Toe Bisjwat, vandaag en in de toekomst"

 2. Bijbelstudie-Chanoeka.png

  Wat is Chanoeka?

  David van Capelleveen - 30 november 2021

  Terwijl wereldwijd miljoenen mensen zich weer opmaken voor Kerst, viert het Joodse volk het chanoekafeest. Maar wat is Chanoeka eigenlijk en waar komt het vandaan?

  Lees meer over "Wat is Chanoeka?"

 3. Bijbelstudie-pesach.jpg

  Namen van het Paasfeest & hun betekenis

  Pieter A. Siebesma - 9 november 2021

  De uittocht uit Egypte is een van de centrale heilsfeiten uit het Oude Testament. Het vormde als het ware de geboorte van het Joodse volk. God had omgezien naar Zijn volk en hen met sterke hand en krachtige arm uitgeleid. Daarom kreeg het volk de opdracht om ieder jaar dit grote heilsfeit te gedenken. In het Oude Testament vinden we verschillende benamingen voor dit feest.

  Lees meer over "Namen van het Paasfeest & hun betekenis"

 4. Bijbelstudie-Hoe-kan-ik-als-Jood-in-Jezus-geloven.png

  Heeft Jezus de Wet afgeschaft?

  Michael. L. Brown - 16 december 2020

  De Joodse dr. Michael Brown geeft gastlezingen op theologische instituten, heeft als auteur tal van boeken en artikelen op zijn naam staan, waaronder een vijfdelige serie: ‘Answering Jewish objections against Jesus’1. Ook debatteert hij met rabbijnen op radio en televisie en laat vanuit de Schriften zien dat Jezus de Messias is. In deze Beet Hamidrasj gaat Brown in op de vraag of de Heere Jezus de wet heeft afgeschaft en hoe we dat moet zien in het licht van de brieven van Paulus.2

  Lees meer over "Heeft Jezus de Wet afgeschaft?"

 5. Bijbelstudie-Audio.png

  Poeriem

  Ton Stier - 26 november 2020

  Naast een vervolgde kerk is er ook de vervolgde synagoge. De Joodse gemeenschap wordt voortduren bedreigd.

  Lees meer over "Poeriem"

 6. Bijbelstudie-Audio.png

  Loofhuttenfeest, louter vreugde

  Ton Stier - 26 november 2020

  Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Heere. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. 

  Lees meer over "Loofhuttenfeest, louter vreugde"

 7. Bijbelstudie-Audio.png

  Het Wekenfeest (Leviticus 23:15-21)

  Piet van der Lugt - 20 november 2020

  Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewogen: de Heere Jezus Christus was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Heere Jezus Christus. 

  Lees meer over "Het Wekenfeest (Leviticus 23:15-21)"

 8. Bijbelstudie-Audio.png

  Het Lam (Ex. 12)

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Het Lam werd door de Heere aangewezen als middel om uit Egypte te komen en speelt daarom een cruciale rol.

  Lees meer over "Het Lam (Ex. 12)"

 9. Bijbelstudie-Audio.png

  Het feest van de Bazuinen

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Het Joodse Nieuwjaar wordt ingeleid met het blazen van de sjofar. De sjofar wijst op de heiligheid van God. Het was een dag van gedenken als inleiding tot Grote Verzoendag: wie zijn wij tegenover de heilige God? 

  Lees meer over "Het feest van de Bazuinen"

 10. Bijbelstudie-Audio.png

  De Tabernakel: audio studie

  Piet van der Lugt - 12 november 2020

  Een studie naar aanleiding van Exodus 25:1-9.

  Lees meer over "De Tabernakel: audio studie"

Sluiten