Berichten over Feesten en offers

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Sabbat-Gods-werk-voltooid.png

  Sabbat: Gods werk voltooid

  Anton van de Haar - 5 november 2020

  Wie aan de sabbat denkt, denkt onwillekeurig aan het Joodse volk. De sabbat is immers als teken tussen de HEERE en Zijn volk door de eeuwen onlosmakelijk met hen verbonden geweest (Exod. 31:13-18). Net zoals de Tempel met Jeruzalem verbonden is, zo is ook de sabbat met Israël verbonden. Maar meer nog dan met Israël is de sabbat met de Messias verbonden.

  Lees meer over "Sabbat: Gods werk voltooid"

 2. Bijbelstudie-Poerim.png

  Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)

  Redactie - 5 november 2020

  Het meest uitbundige feest van het jaar is wel Poeriem. Dit feest, dat meestal in maart valt, is ontleend aan het Bijbelboek Esther. Men herdenkt de verlossing van de Joden in Perzië uit de handen van Haman, een hooggeplaatst persoon aan het hof van de Perzische koning.

  Lees meer over "Poeriem (n.a.v. het bijbelboek Esther)"

 3. Bijbelstudies-Pesach-en-het-bloed-.jpeg

  Pesach en het bloed van het lam

  Harry Honigh - 4 november 2020

  Pesach of Pascha betekent 'voorbijgaan'. Daarmee wordt bedoeld het voorbijgaan van de verderfengel op de avond voor de exodus, voor de grote dag, de uittocht uit Egypte. Op die avond aten de Israëlieten het Pascha. We willen stilstaan bij de betekenis van het Pascha en in het bijzonder van het bloed aan de deurposten.

  Lees meer over "Pesach en het bloed van het lam"

 4. Bijbelstudie-Pascha-en-Gilgal.png

  Pascha en Gilgal

  Hans van de Lagemaat - 4 november 2020

  Er gebeurde veel in Gilgal. De bijzondere doortocht door de Jordaan, de besnijdenis, de oprichting van gedenktekens en nog meer. Maar in deze korte studie richten we ons op de viering van het Pascha in combinatie met de betekenis van Gilgal, waar de Heere de smaad van Zijn volk afwentelt. Gilgal is namelijk een vorm van een werkwoord dat vertaald kan worden met ‘(af)wentelen’. Die betekenis is zelfs nog enigszins terug te vinden in de klank van het woord.

  Lees meer over "Pascha en Gilgal"

 5. Bijbelstudie-Ook-Egypternaren-op-het-Loofhuttenfeest.png

  Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest

  Ton Stier - 3 november 2020

  Elk jaar vanaf 15 Tisjrei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Soekot (Loofhuttenfeest). Een feest dat ook straks in het Messiaanse rijk uitbundig gevierd zal worden. Onder de volken die dan naar Jeruzalem optrekken, zullen Egyptenaren niet ontbreken. Als ze tenminste verstandig zijn!

  Lees meer over "Ook Egyptenaren op het Loofhuttenfeest"

 6. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-en-het-volmaakte-offer.png

  Jom Kippoer en het volmaakte offer

  Anton van de Haar - 2 november 2020

  Jom Kippoer (Grote Verzoendag) is de meest heilige dag binnen het Jodendom. In zijn brief aan de Hebreeën gaat de apostel uitgebreid in op de betekenis van de oudtestamentische offers en hun vervulling in de Messias.

  Lees meer over "Jom Kippoer en het volmaakte offer"

 7. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-Onwetendheid.jpeg

  Jom Kippoer en de zonde van ontwetendheid

  Sergey Dariy - 2 november 2020

  De term ‘Grote Verzoendag’ staat in het Hebreeuws altijd in het meervoud (Jom Kippoeriem)1 en betekent letterlijk ‘Dag van verzoeningen’.

  Lees meer over "Jom Kippoer en de zonde van ontwetendheid"

 8. Bijbelstudie-Jom-Kippoer-zonde-tijdeijk.jpeg

  Jom Kippoer: de zonden tijdelijk verzoend

  Piet van der Lugt - 2 november 2020

  Op de 10e van de maand Tisjerei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Binnen het Jodendom is het de belangrijkste van de feestdagen die de HEERE in Leviticus 23 heeft voorgeschreven.

  Lees meer over "Jom Kippoer: de zonden tijdelijk verzoend"

 9. Bijbelstudie-Jom-Kippoer.jpg

  Jom Kippoer (Grote Verzoendag)

  Redactie - 29 oktober 2020

  Jom Kippoer of Grote Verzoendag wordt als de belangrijkste dag beschouwd in het Jodendom. Het was op deze ene dag in het jaar, dat de hogepriester het Heilige der Heilige in de tempel te Jeruzalem betrad.

  Lees meer over "Jom Kippoer (Grote Verzoendag)"

 10. Bijbelstudie-Jom-Haatsmoet-Onafhankelijkheidsdag.png

  Jom Ha'atsmoet (Onafhankelijkheidsdag 1948)

  Redactie - 29 oktober 2020

  Dit is de Israëlische Onafhankelijkheidsdag, de viering van de geboorte van de staat Israël. In het Joodse jaar 5708 op de vijfde dag van de maand Ijar (op onze kalender 14 mei 1948) werd namelijk de staat Israël opgericht en in Tel-Aviv de onafhankelijkheidsverklaring door David Ben-Gurion voorgelezen.

  Lees meer over "Jom Ha'atsmoet (Onafhankelijkheidsdag 1948)"

Sluiten