Berichten over Feesten en offers

Weblogberichten

 1. Bijbelstudie-Het-mysterie-van-de-middelste-matze.png

  Het mysterie van de middelste matze

  Mike Moore - 28 oktober 2020

  Eén keer per jaar vieren Joodse families hun sederavond ter herinnering aan de bevrijding uit Egypte. De volgorde van de ceremonie is te vinden in de Haggadah, een boekje waarin de geschiedenis en betekenis van de uittocht door middel van verhalen, liedjes, vragen en symbolische handelingen wordt uitgelegd. Een mysterieus onderdeel van de ceremonie is echter ‘de Afikomen’ …

  Lees meer over "Het mysterie van de middelste matze"

 2. Bijbelstudie-Het-eerste-oogstfeest-Lg-Beomer.png

  Het eerste oogstfeest: L"g Ba'omer

  Ineke van Lieshout - 28 oktober 2020

  L''g Ba'omer is een Joods lentefeest. De feestdag valt op 18 Ijar volgens de Joodse kalender. Het gebeuren maakt deel uit van de periode waarin elk van de negenenveertig dagen tussen Pesach (Pasen) en Sjawoe'ot (Pinksteren) wordt geteld: de Omertelling.

  Lees meer over "Het eerste oogstfeest: L"g Ba'omer"

 3. Bijbelstudie-Die-in-de-hemel-woont.png

  Die in de hemel woont, zal lachen

  Ton Stier - 22 oktober 2020

  Op 10 maart is het weer Poerim. Het feest dat in Israël uitbundig wordt gevierd en beetje lijkt op carnaval. De focus ligt vooral op de spot met Haman, de Jodenhater in het kwadraat.
  Tijdens het voorlezen van het boek Esther in de synagoge hebben de kinderen een ratel in de hand. Zodra ze de naam Haman horen (53 keer), laten ze deze driftig ronddraaien en stampen ze zo hard mogelijk op de grond.

  Lees meer over "Die in de hemel woont, zal lachen"

 4. Bijbelstudie-De-wierook-van-Christus.png

  De wierook van Christus

  Ruben Hadders - 22 oktober 2020

  Al zolang de mens bestaat, wordt er wierook gebruikt, met name in de oosterse culturen. Maar wij westerlingen hebben er weinig mee. Wij associëren het vooral met hindoeïsme, sommige gelovigen zelfs met occultisme. Jammer, want in de Bijbel wordt juist positief over wierook gesproken.

  Lees meer over "De wierook van Christus"

 5. Bijbelstudie-De-Wet-de-feesten-van-de-Heer-de-Sabbat.png

  De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat

  Jeep van der Schoot - 22 oktober 2020

  De laatste jaren zien wij ook in ons land dat bij veel oprechte christenen de belangstelling en interesse voor de Wet, de Joodse feesten en de Sabbat is toegenomen. Dat is wel te begrijpen, want ook voor ons als Gemeente kunnen we hier veel van leren, net zoals bij de tabernakel. Maar we moeten in deze periode van genade ook oppassen dat we ons niet allerlei wetten en inzettingen laten opleggen. De Schrift waarschuwt ons tenslotte niet voor niets voor allerlei dwaalleringen in de eindtijd.

  Lees meer over "De Wet, de feesten van de Heer, en de Sabbat"

 6. Bijbelstudie-devijgenboom-en-zijn-vruchten.jpg

  De vijgenboom en zijn vruchten

  Piet van der Lugt - 22 oktober 2020

  In deze studie staan we stil bij de symboliek van de vijgenboom. Het is wonderlijk om te zien dat de HEERE in Zijn schepping zulke treffende beelden geeft aangaande Zichzelf en Zijn volk.

  Lees meer over "De vijgenboom en zijn vruchten"

 7. Bijbelstudies-Tempel te-Jeruzalem.tif

  De toekomstige tempel in het Jodendom

  Pieter A. Siebesma - 22 oktober 2020

  Veel evangelische christenen menen dat in de toekomst de tempel weer herbouwd zal worden. Maar hoe denken orthodoxe Joden hierover? Verwachten zij de herbouw van de tempel? Zo ja, zullen er dan ook nog offers worden gebracht en zo niet, wat zal dan de functie van de priesters zijn?

  Lees meer over "De toekomstige tempel in het Jodendom"

 8. Bijbelstudie-De-Tabernakel-meer-dan-een-ritueel-centrum.png

  De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Een van de meest unieke aspecten van de relatie tussen de Heere en Israël is dat Hij te midden van Zijn verloste volk wilde wonen. Een prachtige afschaduwing van allerlei rijke geestelijke waarheden.

  Lees meer over "De Tabernakel, meer dan een ritueel centrum"

 9. Bijbelstudie-De-Tabernakel.png

  De Tabernakel

  Hans van de Lagemaat - 21 oktober 2020

  Als we de Bijbel lezen, komen we gedeelten tegen die we geneigd zijn over te slaan. Exodus 25-40 is zo’n gedeelte. Bij het lezen ervan zou de verveling kunnen toeslaan. Toch is de bestudering van zulke gedeelten de moeite waard en uiterst leerzaam!

  Lees meer over "De Tabernakel"

 10. Bijbelstudie-Chanoeka-Lichtenfeest.png

  Chanoeka (Lichtenfeest)

  Ton Stier - 15 oktober 2020

  Mi Kamocha Baeeliem Hasjeem, oftewel “Wie is er gelijk aan U onder de goden, God?”. De Hebreeuwse beginletters van deze eerste zin vormen tezamen het woord ‘Maccabeeër’, de bijnaam van Judas de Maccabeeër.

  Lees meer over "Chanoeka (Lichtenfeest)"

Sluiten