Loofhuttenfeest, louter vreugde

Feesten en offers Audio, Ton Stier

Het Loofhuttenfeest is één van de feesten van de Here. De Here staat centraal en niet wijzelf. Het gaat om de verheerlijking van Zijn Naam. Wij mogen ons verheugen in de Naam van de Heer, om de zegen die de Here ons geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kleren waren niet versleten na 40 jaar in de woestijn. Wij mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar één Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here Jezus Christus.


Meer van zulke artikelen lezen?

Neem voor slechts € 12,50 p.j. een abonnement op IB Magazine. Het magazine bevat o.a. getuigenissen van Messiaanse Joden, interessante Bijbelstudies, nieuws, verhalen van de Bijbelverspreiding en achtergrondartikelen. Of abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief.

Gratis nieuwsbrief IB Magazine

Sluiten