Jom Kippoer en de Hebreeënbrief

Jom Kippoer en de Hebreeënbrief

Jom Kippoer en de Hebreeënbrief

Beschrijving

Jom Kippoer – of in het Nederlands: de Verzoendag – neemt een belangrijke plaat in, onder de feesten des HEREN, zoals deze beschreven worden in onder meer Leviticus 16 en 23.

Het is de dag waarop de hogepriester (onder het Oude Verbond) met bloed in ging, in het binnenste Heiligdom om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. Elk jaar weer, opnieuw, was er één dag, waarop een mens zo dicht in de nabijheid van de Here Zelf mocht verkeren.

De Hebreeënbrief laat op prachtige wijze zien dat de Verzoendag die vele jaren gevierd werd (en nog wordt) een schaduwbeeld is van dat ene moment, waarop de Hogepriester het ware, hemelse heiligdom in ging. Door Zijn eigen bloed bewerkte Hij een eeuwige verlossing (Hebr. 9:12).

Deze brochure toont aan dat de Jom Kippoer van het Oude Testament, in de brief aan de Hebreen voordurend op de achtergrond aanwezig is.

In winkelmand € 2,90

Deel dit artikel met anderen

Sluiten